77817. lajstromszámú szabadalom • Feszítőkeret bőrök és irhák kezelésére, különösen cserzésére

Megjeleni lí>y f. évi április lió 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77817. szám. / XI/a OSZTÁLY. Feszítőkeret bőrök ós irhák kezelésére, különösen cserzésére. REUBIG GURT RICHÁRD CSERZŐ TECHNIKUS GIESSENBEN ÉS SEEMANN OTTÓ MÁRKUS CSERZÓVÁLLALAT-TULAJDONOS M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1919 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1917 november hó 22 ike. Egymástól beállítható távolságban el­rendezett fogópofákkal ellátott feszítő­keretek bőrök kifeszítésére már ismerete­sek, de azon hátránnyal birnak, hogy a cserzés közben a bőrük egyes részeiben föllépő zsugorodást és nyúlást követni nem tudják s különösen, hogy a kifeszí­tett bőrnek cserzés közben kézzel való utánfeszítését nem teszik lehetővé. A találmány értelmében a bőrfeszült­ségnek jó szabályozhatóságát azáltal biz­tosítjuk, hogy több egymástól független fogópofát szabályozható feszültségű rugók révén úgy kapcsolunk egy csavarorsón eltolódható harántrúdhoz, hogy cserzés közben úgy az összes rugók feszült­ségét együttesen, mint az egyes rugók feszültségét külön-külön módosíthassuk. Ezáltal kettős célt érünk el. Azáltal, hogy mindegyik fogópofa rúgója külön állítható be, a bőr egyes hossz-sávjaiban föllépő különböző feszültségeket kiegyenlíthet­jük s az egész fölületen egységes feszült­séget létesíthetünk; emellett a harántrúd elállítása révén az egész bőrfölület fe­szültségét egységesen módosíthatjuk. Minthogy a feszítőszerkezet nem merül a cserzőlébe, mindkét nemű szabályzást a cserzés közben annak zavarása nélkül végezhetjük, a cserzés közben föllépő feszültségváltozások megfigyelése révén tehát módunkban áll úgy helyi, mint álta­lános zsugorodás vagy nyúlás esetén a feszültséget a cserzés zavarása nélkül módosítani. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján az új feszítőkeret egy íoganatosítási példája homlok- ill. oldalnézetben van föltün­tetve. Az (a) tartó két (b, c) lécpárral van fölszerelve. A (b) lécpár a tartó egyik végére van szerelve, míg a (c) lécpár (d) rugók közvetítésével van az (f) haránt­gerendára függesztve, mely beállíthatóan van az (a) tartóra szerelve. A föltüntetett példánál a (c) lécpár három elemre van tagolva. A (b, c) lécpárok egymásfelé néző oldalai megfelelő fogazással vagy durvítással vannak ellátva, s szorítócsa­varok vagy hasonlók által szoríthatók össze. A (d) vonórúgók az (f) haránt­gerenda csavaranyáiban vezetett (g) csa­varorsókkal vannak kapcsolva s ezek­nek a (h) kulccsal való forgatása révén

Next

/
Thumbnails
Contents