77788. lajstromszámú szabadalom • Palackhűtő

Megjelent 1931. évi április hó 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 77788. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Palackhütő. HOFMANN RICHÁRD MÉRNÖK SWINEMÜNDEBEN, A bejelentés napja 1919 március hó 5-ike. Elsőbbsége 1S15 december hó 24-ike. A szabadalom palackhütőkre vonatko­zik, mint amilyeneket pl. szállodák, étter­mek, cukrászdák, magánháztartások stb. szeszesitalok, likőrök stb. hűtésére hasz­nálnak és pedig különösen olyanokra, me­lyeknél a palackok zárókészülékkel biz­tosított egyes hengerekben vannak. A ta­lálmány abban áll, hogy a tárcsában elhe­lyezett ' hengerek vízszintes tengely körül kifelé billenthetően vannak elrendezve olyképen, hogy a zárőkészillék kiváltása után egy henger tartalmával együtt kifelé ferde helyzetbe áll be, úgy hogy az illető palack a hűtőből könnyen kivehető. A rajzban az 1. ábra a 2. ábra A—A vonalszerinti metszete, a 2. ábra a találmány 8 palackra szánt kivitelét mutatja alaprajzban, levett fö­déllel, a 3. ábra részleges előlnézet, a 4. és 5. ábra zárókészüléket mutatják részleteiben, valamivel nagyobb lépték­ben. A palackhűtő az (a) szekrényből a hen­geres (b) betétből áll, továbbá a (d) orsó­ból a (c) tárcsával, amely az (e) henge­rek fölvételére szolgál, ajnely hengereket u (c) tárcsával a (q) pántok kőtik össze. Minden (e) hengeren egy (v> ék van az (u) görgőkkel együtt, melyek a (d) orsó forgásakor a (c) tárcsa és az (e) henge­rek között a ház (b) hengeres köpenyén gördülnek. Az (e) hengerek elrendezése olyan, hogy a (q) pántok által a súlypont kifelé van elhelyezve, úgy, hogy minden (e) hengernek meg van az a törekvése, hogy palackjával (y) együtt az 1. számú ábrán pontozottan jelzett ferde állásba ke­rüljön, mihelyt az (n) kéziforgattyút az (o) záróemeltyűvel együtt a (B) irány­ban (1. sz. ábra) forgatják. Az (n) kézi­emeltyű forgatása által az (o) emeltyű útján a (G) zár (4. és 5. ábra) megnyitta­tik, miáltal a (p) zárólap-rúgó behatása alatt a (p') állásba, az (e) henger pedig' (y) palackjával együtt a ferde helyzetbe áll be, úgy hogy a .palack a hűtőből kive­hető. Azért, hogy a liütőhengerekben bár­milyen formájú palack biztosan elhelyez­hető legyen, biztosító oldalrugók (F) van­nak elrendezve. A (d) orsó alúl a (j) ser­penyőben fut, fönt az (f) vezetéksín ve­zeti. A (d) orsónak (c) tárcsával és (e) hengerekkel való forgatását az (m) emel­tyű a (t) golyós könyökök a (k) és (i) ten­gelyek és (g) és (h) kúpkerék hajtások útján eszközli. Természetesen ez az átté-

Next

/
Thumbnails
Contents