77775. lajstromszámú szabadalom • Önműködő főzőkészülék

/ Megjelent 1931. évi március lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI Ifflgf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77775. szám. II/h. OSZTÁLY. Önműködő főzőkészülék. NAUMANN MIKSA MŰVEZETŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1919 december hó 30-iku. A találmány tárgya önműködő főző­készülék, amelyet óramű hoz működésbe meghatározott időn belül. A mellékelt rajzon az önműködő főző­készülék egy foganatosítási példája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán fölülnézetben részben met­szetben. A zárt (1) szekrényben a (2) üst van a vele mereven összekötött (3) cső utján lendíthetően fölfüggesztve. Innen a (4) szállócső az (5) csőtoldatok utján föl­felé vezet. A (6) cső közepén lefolyató lyukak vannak alkalmazva; ugyanitt van a (7) tartály szilárdan elrendezve. A (7) tartályba van a tulajdonképeni (8) töltő­edény beillesztve, amelynek szitafeneke van. A (8) edény alatt a (9) tömítőgyűrű van eltolhatóan elrendezve, amelynek rendeltetése az, hogy a (10) edénnyel jó tömítést létesítsen. A (2) üstön (11) ellen­súly van alkalmazva. Az ellenkező olda­lon van a (12) betöltőoldal, amelyet a (13) födél tömítve zár. A löket beállítá­sára az üstön két Cl4) és (15) ütköző van alkalmazva. A mellső oldalon óra van el­rendezve a (16) riasztóművel. Ennél a (17) tengely meg van hosszabbítva és végén (18) klipkereket hord; ezzel a (19) kúp­kerék kapcsolódik, almelyet a (20) ten­gely a (21) kúpkerékkel köt össze. A (21) kúpkerékbe kapaszkodó (22) kúpkerék a (23) csigatengelyen van megerősítve. A (24) csigakerék, valamint a (25) akasztókereszt a (26) gázcsap forgójával van szilárdan összekötve. A (25) akasztó­kereszt a (2) iistön megerősített (27) kétkarú emelőt működteti. A (27) emelő a fölső végével a (28) villa himbájával kapcsolódik, a himba pedig a (38) nyelv útján a (29) akasztóműbe kapaszkodik. (30) jelzi a gázbevezető készüléket és (31) a lángzót. A készülék működési módja a követ­kező: Miután a (12) betöltőoldalon át a meg­határozott mennyiségű vizet beöntöttük és a (8) edénybe a megfőzendő anyagot behelyeztük, az óraművet, illetőleg a riasztó rugóját kézzel fölhúzzuk és a* riasztó mutatóját egy számskála szerint az elkészítéshez szükséges meghatározott időre beállítjuk. Ha az óramű a riasztónak megadott helyzetét eléri, kiváltja a riasz­tót, miáltal az működésbe jön. Ezáltal a (26) gázcsap kinyilik. A csap forgójának elforgatása folytán a legnagyobb mér-

Next

/
Thumbnails
Contents