77773. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú sárcipő, cipővédő és szandál

Megjeleni 1921. évi niárciun lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI |gfif SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77773. szám. I/b. OSZTÁLY. Fatalpu sárcipő, cipővédő és szandál. KERNSTOCK KORNÉL JÁRÁSBIRÓ CSILLAGHEGYEN. A bejelentés napja 1920 február hó 10-ike. Az általános gumiiiiány és a kedve­zőtlen valutaviszonyok miatt nélkülöz­nünk kell a slálrcipőt s így az egyébként is silány minőségű cipőnk a sártól át­ázik és időelőtt elpusztul. Uj cipő beszer­zése a nagy borhiányra való tekintettel, csak nagy anyagi áldozat mellett lehet­séges. Fölmerült; tehát annak a szüksége, hogy a gumísárcipőti más valamivel pó­toljuk ég egyben cipőnket a kopástól meg­óvjuk. A jelen találmány egy fatalpú sárcipő és egyben cipővédő, mely szandál mód­jára lesz a cipőre csatolva és amely a cipő talpát úgy a sártól, mint a kopástól megóvja, különösen alkalmas ez a sár­cipő és cipővédő gyermekek és olyanok részére, akik sokat járnak s így a cipő­jük talpa erősebb kopásnak van kitéve. További előnye pedig az, hogy lukastalpú cipőre csatolva, lehetővé teszi ennek még huzamos időn át való használatát, még esős időben is, különösen ha a cipőtalp­nak sérült részét egy erre a célra szol­gáló és egyidejűleg forgalomba kerülő ta> 1 msszal átragasztjuk. Végül pedig csekély átalakítással, mint szandál is használható, A mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik kiviteli alakja: I. áibra a sárcipőt és cipővédőt mutatja, mely a következő részekből áll: 1. egy keményfából készült, a cipőtalp­nak megfelelően hajlított alakú talprész­ből (a) , mely 1—2 cm vastag, 2. egy keményfából készült, a talprész­nek megfelelő vastagságú sarokrészből (b), 07—1 cm.-nyi mélyedéssel, melybe a cipősarok beleilleszkedik; 3. a talprészt (a) és a sarokrészt (b) összekapcsoló hajlékony lemezből (d), mely erős bőrből (talpbőrből), vagy egyéb alkalmas anyagból készül és a talprész­hez és a sarokrészhez, az előbbibe bemé­lyítve, szögekkel vagy csavarokkal lesz megrögzítve; 4. egy ei'ős bőrből vagy egyéb alkalmas anyagból készült saroktokból (c); 5. két kapcsolószíj (e,) és (f). IT„ ábra a szandált mutatja, mely a kö­vetkezőkben tér el a sár cipőtől: 1. a sarokrész (b) fölső fölülete sima, tehát nincs mélyedése, 2. a talprészt és sarokirészt összekap­csoló hajlékony lemez (d) a. sarokrészbe is be van mélyítve,

Next

/
Thumbnails
Contents