77772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kis széntartalmú ferrokróm előállítására

Me|»jeleiit 1921. évi augusztus lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77772. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Eljárás kis széntartalmú ferrokróm előállítására. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1919 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 27-ike. A jelen találmány kis széntartalmú fer­rokróm előállítására vonatkozik. Ily fer­rok romot eddig elektro-fémkohászati úton állítottak elő. A találmány tárgya líj mód­szert ad ennek az ötvözetnek az előállítá­sára, amely módszer jelentékeny megta­karítást tesz lehetővé. A következőkben a találmány tárgyát képező eljárás egy foganatosítási módja van példaképen ismertetve. Az ismert módon nagyolvasztóban ka­pott, nagy, körülbelül 6—9% széntartalmú ferrokrómot közvetlenül a nagyolvasz­tóba vezetjük vályúban a kemence mel­lett álló konverterbe és ebben meghatá­rozott ideig levegőt fújtatunk rajta ke­resztül. A fújtatás időtartama függ attól a széntartalomtól, amelyet elérni aka­runk ugyanis annál hosszabb ideig kell a fújtatásnak tartani, minél kisebbnek kell a széntartalomnak lennie. Ily módon a szén 1%-nál kisebb tartalomig távolít­ható el az ötvözetből. A fújtatás befejezése után a ferrokrómot kokillákba öntjük ki, amelyekben kihűlni engedjük. Esetleg je­lenlevő krómtartalmú fújtatási salakokat újból a nagyolva/sztóba adagolunk, úgy hogy krómveszteség gyakorlatilag többé elő nem fordul. Szabadalmi igény: Eljárás kis széntartalmú ferrokróm elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy nagy széntartalmú ferrokrómot csepp­folyós állapotban konverterbe veze­tünk át és ebben a kivánt széntartalom­hoz képest hosszabb vagy rövidebb ideig tartó fújtatás alá vetjük. PallaB nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents