77766. lajstromszámú szabadalom • Sodrony cipőfűző

_____ Megjelent 1931. évi március hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 77766. szám. I/b. OSZTÁLY. Sodrony cipőfűző. FÁY MIHÁLY ARCKÉPFESTŐ ÉS MOUSSON ANDOR HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 szeptember hó 17-ike. A jelenleg használt cipőtűzőkkel a cipők be- és kifőzése igen nehézkes és időtrabló. Emellett a cipőfűző anyaga sem tartós, úgy hogy annak gyakori kicserélése szükséges. Ezzel szemben jelen talál­mányunk tárgyát oly cipőfűző képezi, melynél a cipő be-, vagy kifűzése egyet­len kézmozdulattal elvégezhető, amellett pedig a fűző sem elszakadásnak, sem el­kopásnak nincs kitéve. A találmány áll lényegéiben a két cipő­szár mellső részén, a széleken, végig­húzódó szegély gyanánt megerősített és egymásba összedugható egy-egy fémsod­ronyból, valamint a sodronyokon áthúz­ható fémszalag betétből. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen fölvett foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve és pedig az: 1. ábra a cipő távlati képe összetűzött állapotban, a 2. ábra a cipő távlati képe a szárak szétnyitott állapotában, a 3. ábra részlet az egymásba össze­dugott és szalagbetéttel összetartott sod­ronyokból, a 4. ábra részlet a két cipőszár szélére erősített sodronyokból, az 5. ábra a szalagbetét fölülnézete, a 6. ábra a szalagbetét oldalnézete, a 7. ábra az egymásba dugott sodronyok keresztmetszete. A két cipőszár mellső részén, a széle­ken, végighúzódó szegély gyanánt az (a) fémsodronyok vannak fölerősítve. A sod­ronyok a cipőszár szélén túlnyúlnak és úgy vannak készítve, hogy két sodrony­szem közötti hézagba a szemközti sod­ronynak egy szeme behatolhasson. A két sodrony összefogására a fémszalagból készült (b) betét szolgál. Ha a cipőt be akarjuk fűzni, a két cipőszárat összefog­juk oly módon, hogy az (a) sodronyok szemei egymásba hatoljanak és azután a (b) betétet az egymásba összedugott sod­ronyok által képezett belső nyíláson ke­resztül dugjuk. (1. és 3. ábra.) A betét ki­húzása esetén a két cipőszár ismét szét nyííik (2. ábra). Minthogy a sodronyok rugalmasak, a lábfejet szabad mozgásá­ban nem gátolják. A (b) betét oly módon készül, hogy nagysága tetszés szerint változtatható legyen. E célból a betét két (bl, b2) sza­lagból áll, melyek közül az egyiknek éle helyenkint fogazással van ellátva. A két

Next

/
Thumbnails
Contents