77746. lajstromszámú szabadalom • Lépcsős üreges rostélyrúd

Megjelent 1921. évi április hó 8-án. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77746. szám. Ve/2. OSZTÁLY. Lépcsős üreges rostélyrúd. VEREINIGTE MASCHINENFABRIKEN A.-G. VORMALS SKODA, RUSTON, BROMOVSKY UND RINGHOFFER CÉG PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 11-ike. Ismeretesek már olyan lépcsős üreges rostély rudak, melyeknél az égetőpálya egyes levehető részekből van összetéve, melyek a rostélyrúd fölfelé nyitott testével oldhatóan vannak összekötve, hogy hasz­nálhatatlanná válásuk után egészen, vagy részben ujakkal lehessen azokat kicserélni anélkül, hogy magát a rostélyrudat is ki kellene cserélni és e célból a tűzhelyből el kellene távolítani. Egy ismert ilyen berendezés abból áll, hogy az égetőpálya mindegyik része füllel van ellátva, mely a rostélyrudtest csator­nájába (üregébe) nyúlik be és egy e fülön keresztüldugott és a rostélyrúd csatorná­jának oldalfalaiban megerősített kovácsolt­vas keresztrud segélyével rögzíttetik hely­zetében. Ennek a berendezésnek az a hátránya, hogy az említett keresztrudak a nagy for­róság következtében meggörbülnek és az égetőpályarész fülében, valamint a ros­télyrudoldalfalak lyukaiban úgy megszo­rulnak, hogy csak igen nehezen távolítha­tók el. Egy másik ismert berendezés abból áll, hogy mindegyik, több-több lépcsőt magá­ban foglaló égetőpályarész, fölső és alsó végén, egy-egy nyelvpárral van ellátva, melyek a rostélyrudtest csatornájába nyúlnak be, továbbá, hogy a rostélyrud­testen mindegyik égetőpályarész két pár, annak két oldalfalához hozzáöntött, befelé nyúló hengeres szemölcs van olyan elren­dezésben, hogy az égetőpályarész alsó végén lévő nyelvek elölről és fölülről egy szemölcspárhoz támaszkodnak, mig az égetőpályarész fölső végén lévő nyelvek a másik szemölcspárt hátulról lefelé kampó­szerűen körülfogják. Ennek az ismert berendezésnek is hát­rányai vannak. Főhátránya az, hogy — mivel úgy a nyelvek, mint a szemölcsök, a rostélyrudhoz vannak öntve és pedig annak különböző részein, — helyzetük nem szabható meg annyira összhangzóan, hogy az égetőpálya- és rostélyrudtestek összeépítésekor, a nyelvek és a szemöl­csök egyszerűen a szükséges helyzetbe jussanak egymáshoz képest (egymással érintkezésbe jöjjenek). Ellenkezőleg: a taT pasztalat szerint az ilyen rostélyrudnak úgy a műhelyben való első összeépítése alkalmával, mint az égetőpályarészek minden egyes későbbi kicserélésekor, a szemölcsök, vagy a nyelvek utánmegmiin-

Next

/
Thumbnails
Contents