77645. lajstromszámú szabadalom • Cserépkályha

Megjelent 1921. évi február hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG. SZABADALMI LEIRAS 77645. szám. II/h. OSZTÁLY. Cserépkályha. BIERWAGEN WILHELM MECHANIKUS BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 18-ika. A találmány tárgya egy cserépkályha és lényegileg abban áll, hogy a cserép­kályhán egy, a fíítőfölület növelésérc szolgáló fémtoldat van a füstgázak csa­tornáival, hogy a füstgázok hosszú úton való vezetésével több meleg legyen le­adható. A találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja és pedig az 1. és 2. ábrán egy-egy nézetben, a 3. és 4. ábrán egy-egy metszetben. Az 1. és 2. ábrabeli kiviteli alaknál az (a) cserépkályhán egy (b) fémtoldat van, melynek (c) külön — ugyancsak fémből való huzamcsatornája a (d) forgó kö­nyökcső segélyével csatlakozik a ké­ményhez, mely könyökcső azért forgó, hogy a falban tetszésszerinti helyen lévő kéménylyukhoz a könyökcső csatlakoz­hassák-A 3. é|s 4. ábrabeli kiviteli alaknál az (al) cserépkályhának egy (bl) toldata van, melynek a kéményhez csatlakozó (cl) csöve a huzamcsatorna. Szabadalmi igények: ]. Cserápkályha, ellemezve egy fémből való toldat által, melyben egy huzam­csatorna foglal helyet. 2. Az 1. alatt igényelt cserépkályha, jelle­mezve a (b) toldatban levő (c) huzam­csatorna (d) csatlakozó forgócsöve által. 3. Az 1. alatt igényelt cserépkályha egy kiviteli alakja, jellemezve a (bl) tol­datban levő füstcsatornaként kikép­.zett és a kéményhez csatlakozó (cl) cső által. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents