77563. lajstromszámú szabadalom • Légzőkészülék

Meg-jelent 1931. évi február hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYT |||gr SZABADALMI HlVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77568. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Légzőkészülék. DRÁGERWERK, HEINR. & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 5-ike. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 20-ika. A gázmaszkból, légzőtömlőből és lég­tisztító betétből álló, eddigelé ismeretes légzőkészülékeknek az a Hátránya, hogy a légzés tartama aránylag rövid. Ezt a hátrányt óhajtja a jelen talalmány kikü­szöbölni. A találmány lényege az, hogy a légzőtömlőnek két- vagy többirányú el­ágazással bíró darabbal való fölszerelése folytán, egy betét helyett két vagy több betétet csatlakoztathatunk a készülékhez, mely betétek egyidejűleg vehetők haszná­latba. Az új belégzőkeszüléknek két- vagy többirányú elágazásai biró darabja olyan, hogy a szokásos légtisztító betétekei minden nehézség nélkül csatlakoztathat­juk a készülékhez. Ez azzal a rendkívüli előnnyel jár, hogy a már kész betéteket minden nehézség nélkül alkalmazhatjuk a Éalálmány szerinti belégzőkészülékkel kapcsolatban. A rajz a találmány tárgyának példa­képen foganatosítási alakját vázlatos elöl­nézetben szemlélteti. Az (s) belégzőtömlő a szokásos módon csatlakozik az (m) gázmaszkhoz. Alsó vége T-alakú (a) elágazó darabbal van ellátva, melynek végeire két (p) és (pl) légtisztító betét van rácsavarolva. Az el­ágazó darabnak fölfelé irányuló karjában a föltüntetett foganatosítási alaknál (v) belégzőszelep vau elrendezve, míg a maszkban (w) kilégzőszelep foglal helyet. Az (a) elágazó darabnak természetesen nem kell a rajzban föltüntetett módon egyenesnek lennie, hanem villa- vagy U-alakban is lehet meghajlítva vagy máské­pen alakítva. Szabadalmi igény. Gázmaszkból, légzőtömlőből és légtisz­títóbetétből álló légzőkészülék, jelle­mezve azáltal, hogy a légzőtömlő két vagy több légtisztítóbetét csatlakozta­tása céljából két vagy több elágazás­sal biró darabbal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas-nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents