77561. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az iparnak nagymennyiségű oxygénnel való ellátására robbanásmentes tartányok segélyével

_„_ 3Iegjelent 1931. é vi f ebruár hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77561. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Berendezés az iparnak nagymennyiségű oxygénnel való ellátására robbanásmentes tartányok segélyével. GESELLSCHAFT FÜR APPARATEBAU A. R. AHRENDT & P. HEYLANDT BERLIN-MARIENDORFBAN. A bejelentés napja 1918 november hó 13-ika. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 27-ike. Nagy mértékben sűrített gázok (hydro­gén), oxygén, nitrogén, levegő) szállítá­sánál és feldolgozásánál az acéltartány és tartalma közötti súlyarány igen előnytelen. Ha pl. 6—7 kg. súlyú kom­primált oxygéngázt akarunk szállítani, aíkkor ehhez egy 75—80 kg. súlyú acél­tartány szükséges. Azonkívül a tartányí térigénye igen nagy. Mindkét hátrány, különösen a háború tartama alatt, de béke idején is igen nagy költségeket okoz. Azon feladat, hogy az acéltartányban nagy mértékben komprimált oxygéngáz helyett folyékony - oxygén nagy mennyi­ségben használható legyen, eddig megol­dást nem talált. Azon gondolat sem talált műszakilag értékesíthető megoldást, hogy az oxygén nem gáz, hanem folyadék alakjában nagy mennyiségben legyen előállítható és csak a használat helyén elgázosítható. Azonkívül ehhez az alkalmas tartányok is hiányoztak. Ily tartányok lényeges tér­megtakarítással járnának, minthogy a fo­lyékony oxygén körülbelül 800-szor cse­kélyebb teret foglal el, mint a gázalakú oxygén. Folyékony gázok szállítására az üveg­ből való Weinhold- vagy Dewar-féle edé­nyek ugyan használtattak, azonban ezen edények csak egynéhány liter szállítására alkalmasak. A fémből készült vakuum-edények szintén szolgálnak folyékony oxygén szállítására, azonban ezekben legfeljébb 50—100 1. oxygén szállítható, ami oly he­lyeken, ahol naponta több száz m3 szük­séges, elégtelen. Jelen találmány tárgya ezen hiányok megszüntetésére vonatkozik, segélyével az ipart nagyméretű tartányokban felrak­tározott folyékony oxygénnel látjuk el. Beható kísérletek igazolják, hogy e célra 500, 1000 1. tartalmú még nagyobb tartányok alkalmasak, ha salakgyapotot liasználunk, mely gyapot teljesen robba­násmentes és a legnagyobb mértékben el­szigetelően hat. Ezen tartányok az isme­retes tartányoktól eltérően aránylag nagy belső nyomást (15 atm. felül) tartat­nak ki. Ezen tartány példaképeni foganatosí­tási alakja mellékelt rajzon van feltün­tetve és lényegében a fémből készült (h) tartányból áll, melybe a levegőfolyósító­berendezés révén a folyékony oxygén

Next

/
Thumbnails
Contents