77497. lajstromszámú szabadalom • Berendezés állatokkal vontatott járműveknél a húzóerők kiegyenlítésére

. Megjelent 1921. évi február hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI WSS SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 77497. szám. XX/a. OSZTÁLY, Berendezés állatokkal vontatott járműveknél a húzóerők kiegyenlítésére. LEUTENEGGER ALAJOS UTAZÓ OLTENBEN (SCHWEIZ) ÉS MÜLLER FRIGYES MÉRNÖK BERNBEN (SCHWEIZ). A bejelentés napja 1918 október hó 2-ika. Elsőbbsége 1917 szeptember hó 8-ika. A találmány tárgya berendezés álla­tokkal vontatott járműveknél a húzóerők kiegyenlítésére. Lényegében a berendezés két, szögemeltyűként kiképezett, egymás­sal csuklósan kapcsolt, a kocsirúd hossz­irányában elmozgatható fölhércből áll, melyeknek könyökei vonórudak segélyé­vel vannak összekötve. A berendezés le­hetővé teszi, hogy egyenlőtlen húzásnál a fölhércek megközelítőleg egyenlő kilen­gést végezzenek, míg az ezidőszerint is­meretes fölhércek használata mellett az erősebb húzóállat a gyöngébbet még hátrarálltja. A találmány szerinti beren­dezés a befogott állatok jobb összműkö­dését, így azok kímélését és az erőpocsé­kolás megakadályozását teszi lehetővé. A rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját lát­juk. Az 1. ábra a berendezés fölülnézete, a 2. ábra metszete az 1. ábra II—II. vo­nala szerint, a 3. ábra metszet az 1. ábra III—III. vo­nala szerint. A két (1) hámfa horgok és fülek segé­lyével vaini a (2) fölhéroekre beakasztva, melyek szögemeltyűként vannak kiké­pezve, belső karjuk a húzás irányában előrenyúlik és egymásfelé forduló végeik­kel a (3) csap segélyével csuklósan van­njak egymássail összekötve. E csap alsó vége a (4) vezetősínben, mely a (10) ko­csirúdon van megerősítve, nyugszik és abba előre és hátra elmozoghat. A (2) fölhércek könyökeit a (12) te­'kercsrúgó egymáshoz húzva. A fölhércek­nek mintegy könyöke tájékán elrendezett (5) csapokba a (6, 6) vonórudak vannak bekötve, melyeknek másik vége a (7, 7) csapok segélyével az egyenlőkarú (8) emeltyűvel kapcsolatos; ennek (9) forgási csapja a (10) kocsirúdban szilárdan van megerősítve. Az (1) hámfákra a nyilak irányában gyakorolt húzóerőket a (2) föl­hércek, (6) vonórudak és (8) kétkarú­emeltyű a (10) kocsirúdra viszik át. A (2) fölhércek az (5) csapóik körül fordulnak el, melyek a (6) vonórudak alkalmazása következtében a (12) rugókkal szemben kifelé mozognak, és igy lehetővé teszik, hogy a (3) csap a (4) vezetősínben hátra­felé mozogjon. A (2) fölhérceknek ellen­kező végei megfelelően előre tolódnak, és ha a húzóerők egyenlők, az eltolódás mértékei is egyenlők.

Next

/
Thumbnails
Contents