77448. lajstromszámú szabadalom • Főzőszekrény vagy főzőedény

: Megjelent 1921. évi január hó 138-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 77448. szám. XVIII/a OSZTÁLY. Főzőszekrény vagy főzőedény. KONSCHIN MIKLÓS MÉRNÖK ÉS BODNÁR JENŐ ELEKTROTECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 november hó 11-ike. Különösen háztartásokban nagyon elterjedtek az úgynevezett főző szekrények, amelyek tüzelő­anyagokban jelentési megtakarításokat Késznek lehetővé. Ezekben a főzőszekrényekben az előze­tesen kellőleg fölmelegített ételek edényestül együtt hőszigetelő burkolatba helyezhetők, úgy hogv melegüket huzamosabb ideig megtartják és készre főznek. A főzőszekrények berendezése lé­nyegileg hasonló a szigetelő palackokéhoz azzal a különbséggel, hogy bennük az étel a dolog ter­mészete szerint edényestül kerül elhelyezésre. Mind a főzőszekrényeknek, mind pedig a szi­getelő palackoknak hátrányuk, hogy az ételt vagy italt tűzhelyen vagy főzőkészüléken külön kell melegíteni, megfőzni vagy forrásba hozni és az áthelyezés kényelmetlen és sok melegveszteséggel jár. A találmány értelmében magában a főzőszek­rényben vagy szigetelő palack módjára beren­dezett főzőedényben melegítjük az ételt vagy italt a szigetelésen belül elrendezeti hőfejlesztő készülék segítségével. Ez a hőfejlesztő készülék legegyszerűbben villamos fűtőtestből áll, de lehet gáz- vagv szeszégető stb. is. A mellékelt rajz példaképpen villamos fűtőtest­tel fölszerelt főzőszekrényl tüntet föl hosszmet­szetben, részben oldalnézetben. A főzőszekrény kettős falú födővel elzárható, kettős falú hengeres edényből áll. Az edény külső falát (a), belső falát (al), a födő külső falát (b), belső falát (bl) jelzi. A falak között levő (a2,b2) terekben a levegő ritkítva van. Az edény és a födő oldalfalai és belső fenék­lapja! célszerűen bádogból, az (a3, b3) fenéklapok és (a 4, b4) gyűrűk fából készülnek. A fa. és bádog­részek összeerősítésénél p. o. azbesztből (c) tö­mítést alkalmazunk. Jobb zárás végett a födő­nek (b) küső fala köröskörül átlapolja az edény­nek (a) külső falát. A tetszőleges kivitelű (d) vil­lamos fűtőtest az edény belső fenekére van (c) szigetelő lábakon szerelve. Az áram hozzávezetése az edény külső (a) oldalfalán kinyúló (f) kontak­tus-dugók segítségével történik. Ezek, valamint az edény belső (al) oldalfalán áthatoló (g) kon­taktus-peckek kellő szigeteléssel és tömítéssel vannak a bádogfalba beillesztve. A (d) fűtőtestre helyezzük a (h) főző- vagy sütőedényt. Egy készülék több edény befogadására is szer­keszthető. Esetleg maga az (al) belső fal alkotja a főzőedényt, amelynek fenekébe van ez esetben a (d) fűtőtest beszerelve. A hőszigetelésen belül egyes hő akkum u lá t orok is lehetnek elrendezve, olyképen, mint ez közönséges, fűtésnélküli főző­szekrényekben ismeretes, ahol azonban természe­tesen az akkumulátorok is a főzőszekrényen kívül külön melegílendők és csak azután helyezhetők be. Szeszégőknél célszerűen úgy képezzük ki a főzőszekrény alsó részét, hogy a fűtőlemez alatti,

Next

/
Thumbnails
Contents