77424. lajstromszámú szabadalom • Pirofor tűzszerszám

Mevjeleiit 1921. évi január in> 20-á». MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 77424. szám. VI/d. OSZTÁLY. Pyrophor tűzszerszám. METALLWARENFABRIK BRÜDER DEüTSCH (i. M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1919 március hó 17-ike. Elsőbbsége 1919 február hó 19-ike. A találmány tárgya pvröpho r tű zszerszá m, Melynek az a lényege, hogy az égőanyaglartá­toii ogv horzsoló vau rögzítve, amelyhez le­nelhelő födélgn "megerősített pyrophor anyagú­ik szikra képzés céljából- hejwádőj-zsőH'clik. Az égőanvagtiu'lány célszerűen kél egyoldali .•Holt, egymásba illeszkedő részből állhat, ame­ek között a horzsölól képező acélszalag vagy féle úgy van elrendezve, hogy annak felső vége kanóc mellé'kerüljön. Kmelleit a kanóctartócső ij>* képezhető ki, hogy azon befelé álló kampó­ién! nyúlvány van, amely megengedi ugyan a nóc kihúzását, de meggátolja annak vissza­•lé mozgását. A rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli éldája lá,ható; az 1. ábra a tűzszerszámot nézetben, részlegesen ictszve, a 2. ábra a födelet az 1. ábra A—B vonala szerinti íelszetben, a ^ ,'i. ábra pedig a kanóctartócsövei nagyobb lép. '•kii metszetben tünteti föl. Az égőanyagtartány az ábrázolt kiviteli példá­ál két (a és b) részből áll. amelyek egyik olda­lkon nyitottak és egyik a másikba betolva, min­en oldalról zárt tartányt képeznek. A (b) tar­invon van elrendezve a (<') kanóctarlócső. amely mint a 3. ábra mutatja, egy kampóalakú (d) nyúlvánnyal van ellátva, l-'z a föltüntetett példa szerint a (c) kanóclartócső anyagából képezett és befelé fölhajlítolt (d) nyelvből áll. Ez a nyúl­vány lehetővé leszi a kanócnak alulról való be­vezetéséi. de hatásosan meggátolja annak nem szándékolt vissza mozgását. Az (a) és (b) tartánvok falai közé egy (e) acél­rúgó van befogva, amelynek felső vége a (b) tar­tány fölső határolófalán túl nyúl és a (c) kanóc­tartócsőhöz közeli helyzetbe kerül. A leemelhető födélen pyrophor anyagból való (g) csík van elrendezve. Amint az 1. ábrán szaggatott vonalú jelöléssel látható, a (g) pyrophor anyag az (f) födél egyik oldalsó falán is megerősíthető. Az (a) larlányon egy (h) csavar lehel fölszerelve, amelynek eltávolítása után a lartányban foglalt gyapot vagv efféle égőanyaggal telíthető. Használathoz a tűzszerszám (f) födelét levesz­szük és a (g) pyrophor csíkot végighúzzuk az (e) horzsolón. amikor a szikrák rászóródnak az (i) kanócra. A pyrophor anyag, valamint az acél­rúgó könnyen és egyszerű módon kicserélhető, illetve beállítható. Az égőanyagtartány egy darab­ból is állhat, amikor a horzsoló ahhoz hozzáfor­rasztható, vagv más alkalmas módon erősítheW meg.

Next

/
Thumbnails
Contents