77405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műfa előállítására

Megjelent 1921. évi jaiiuáv hó lO-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEI R AS 77405. szám. IV/hl. OSZTÁLY. Eljárás műfa előállítására. BENCZE GYULA HADIROKKANT VÁLÓN. A bejelentés napja 1919 november hó 24-ike. Ismeretes dolog, hogy a jelen viszo­nyok mellett a fa beszerzése és földolgo­zása igen nagy költségekkel jár. amely körülmény természetesen az összes fából készült anyagok, bútorok, burkolatok, épületfák, koporsók stb. megdrágulásában észlelhető. Jelen találmány alkalmazása által a ter­mészetes fának oly nagy nehézségekbe ütköző beszerzése és földolgozása csak­nem teljesen fölöslegessé válik, amennyi­ben a találmány szerinti eljárássaHrrrtífa állítható elő, mely a természetes fát min­deri~Tekintetben pótolja, amannál jelenté­kenyen olcsóbb és amelyből a bútorok vagy más faalkatrészek egyszerűen ön­téssel is előállíthatók. A találmány lrá^egében_abban áll, hogy ma^nezíUás-iüiLészpor J<eyerékél_ klórlúg­gal-yegyítjiik öss^fc, és ezen vegyületet |61 összekeverve, formába öntjük vagy formába gyúrjuk és azután állni hagyjuk mindaddig, míg csak a keverék teljesen ineg nem szilárdult. Az eljárás egyik példaképem kiviteli alakjánál 20% magnezitporhoz keverünk 50°/o fűrészport és ezen keveréket 30% klórlúggal vegyítjük össze. A vegyületet jól összekeverjük és azután formába önt­jük vagy formába gyúrjuk és állni hagy­juk mindaddig, míg csak teljesen meg nem szilárdult. Az így létrejött anyag a műfa, mely a természetes fát mindért tekintetben pótolja, előállítása azonban amannál jelentékenyen olcsóbb. Ezen fát igen előnyösen lehet koporsóalkatrészek, műbútorok, burkolatok stb. készítésére fölhasználni. Minthogy a fa öntés vagy gyúrás által készül, az előállítás kicsiny munkaerő igénybevétele mellett rend­kívül gyorsan történik, ami tetemes meg­takarítást jelent. A műfa teherbírása, hajlékonysága ép olyan, mint a természetes fáé, amellett ép úgy, mint amaz, gyalulható, fűrészelhető, mely tulajdonságainál fogva épületfának is jó eredménnyel fölhasználható. Szabadalmi igények: 1. Eljárás műfa előállítására, azáltal jel­lemezve, hogy magnezitpor és fürész­por keverékét klórlúggal vegyítjük Össze és a vegyületet jól összekeverve, formába öntjük vagy formába gyúr­juk és aztán állni hagyjuk mindaddig, míg csak a keverék meg nem szilárdult.

Next

/
Thumbnails
Contents