77263. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek és ötvözetek, különösen aluminiumötvözetek keménységének, szilárdságának és megmunkálhatóságának fokozására megeresztés útján

Megjelent 1930. évi október lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI ||l|| SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77263. szám. XVI c. OSZTÁLY. Eljárás fémek és ötvözetek, különösen alumíniumötvözetek keménységének, szilárdságának és megmunkálhatóságának fokozására megeresztés útján, GIULINWERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BASELBEN (SCHWEIZ). A bejelentés napja 1916 december hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 28-ika. Ismeretes, hogy fémek és ötvözetek technológiai tulajdoságait magas hőmér­sékleteken való hőkezelés útján messze­menő mértékben befolyásolhatjuk. E hőkezelések között megkülönböztet­hetünk olyanokat: 1. amelyeknek célja az, hogy előzetes hengerlés, húzás, kovácsolás után a fé­meknek szövetében és tulajdonságaiban előállott elváltozásokat egészben vagy részben kiküszöböljük (kiizzítás, illetve megeresztés); 2. amelyek arra szolgálnak, hogy ön­tött vagy kiizzított fémeknél bizonyos hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyt a szövetben helyreállítsuk (homogenizálás, illetve megeresztés) vagy hogy előállott feszültséget megszüntessünk. Fémek és ötvözetek eddig ismert hő­kezelésének lényege magasabb hőmér­sékletek alkalmazásában állott. Jelen találmány az ismert eljárásokkal szemben fémek és ötvözetek alacsony hő­mérsékleteken való megeresztésének al­kalmazásában áll. Ezáltal sikerül azok­nak lényeges keménységét és szilárdsági tulajdonságaiknak, valamint vágószer­számokkal való megmunkálhatóságuknak fokozását elérni. Az alkalmazandó hőmérséklet minden egyes fémnél vagy ötvözetnél más és más, de mindig meghatározott hőmérsék­let. E hőmérsékletet kísérletileg állapít­juk meg, amennyiben ezt olyannak vá­lasztjuk meg, hogy ugyanaz az ötvözet vagy ugyanaz a fém se ennél magasabb, se ennél alacsonyabb hőmérsékleten — egészen a 15—20° C-nyi használati hő­mérsékletig — megeresztve, ne szenved­jen már nagyobb és gyorsabb keménye­dést és szilárdulást. Az alacsony hőmérsékleten foganato­sított megeresztés foltyán a fémekben és ötvözetekben a közönséges használati hőmérsékletek körletében állandó egyen­súlyi helyzet a legrövidebb idő alatt lé­tesül. Ilyen módon sikerült például eszterga­padon csak nehezen megmunkálható fé­meket vagy ötvözeteket rövid idő alatt nagyon jól esztergálhatókká átalakítani, valamint öntött fémeknél és ötvözeteknél magas szilárdsági és keménységi tulaj­donságokat elérni. A találmány szerinti megeresztési el­járást két példa nyomán ismertetjük cink- és magnéziumtartalmú alumínium­ötvözetek esetében.

Next

/
Thumbnails
Contents