77244. lajstromszámú szabadalom • Gyakorló műszer tüzérségi és légi járművek számára

Megjelent 1920. évi október hó lfl-én. MAGYAR KIRÁLYT WM SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77244. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Gyakorló lőszer tüzérség és légi járművek számára. BLANCKE GYULA SZOLG. KIV. SZÁZADOS BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A 74649. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 junius hó 15-ike. A jelen találmány a törzsszabadalom tárgyát képező, tüzérség és légi jármií­vek számára való gyakorló lőszer egy­szerűsítésére vonatkozik, amennyiben ugyanis itt a lövedékek külső burkolata kéregpapirból készül. Ezzel úgy a törzsszabadaiom tárgyá­nak célját elérjük, nevazetesen, hogy a lövedék fala lehetőleg vékony legyen, va­lamint új hatást is érünk el, amennyiben a gyakorló bomba csaknem teljesen ve­szélytelen, mert robbanási szilánkokat! nem szolgálhat. Ehhez járul még, hogy a gyártás egyszerűbb, mert a külső burko­lat mindennemű megmunkálása fölösle­ges. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási példáját metszetben tünteti föl. A belső (4) öntöttvaismaghoz csatla­kozik a külső (3) köpeny, mely kéreg­papirból van készítve és az (5) töltést körülveszi. Szabadalmi igény. A 74649. számú szabadalomban védett, tüzérség és légijárművek számára való gyakorló lőszer foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a lövedék (3) köpenye' (külső burkolat) kéregpapir­ból van készítve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents