77237. lajstromszámú szabadalom • Hűtőtérrel ellátott hengerfödél égési erőgépek számára

Megjelent 1920. évi október hó J5-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77237. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Hűtőtérrel ellátott hengerfödél égési erőgépekhez. GEBRÜDER SÜLZER AKTIENGESELLSCHAFT CÉG WINTERTHURBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 20-ika. Égési erőgépeknek eddig szokásos hen­gerfedelei, melyeknél a hűtő teret az égési tértől elválasztó fal a tömítési helyen túl­terjed. azzal a hátránnyal járnak, hogy ezen falnak belső része jobban melegedik fel, mint a tömítésen túl fekvő rész. Az előbb említett rész ennek következtében jobban kiterjed, mint az utóbb említett rész, ami szakadásokat okoz a forróbb résznek a hűvösebb részre való átmene­telénél. A jelen találmány szerint már most ezen hátrányt azáltal kerüljük el, hogy a fedél­nek a hűtő teret az égési tértől elálasztó része, eltérően a fedelet a hengerrel ösz­szekötő felső karimától, csak annyira ter­jed, amennyire ezt a fedélnek tömíthetése a hengerrel szükségessé teszi. A fedélnek a nagyobb hőfokoknak kitett része ekkor kizárólag egy belső az égési anyagot be­bocsátó szelepnek és az indító szelepnek közös házát körülzáró, továbbá egy külső, a hűtő teret kifelé határoló és végre, egy, a hűtő teret az égési tértől el­választandó falból áll úgy, hogy a fedél­nek említett része minden oldal felé sza­badon, zavartalanul terjedhet ki, teljes egyenletességgel. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező hengerfedél példaképpen egy foga­natosítási alakban metszetben van feltün­tetve. Az égési erőgépnek betéthengere (a)­val, a hengerköpeny (b)-vel, a hengerfe­dél (c)-vel, a fedélnek az égési gázoknak kitett fala (f)fel, a fedél és a betéthenger közötti tömítésnek helye (g)-vel és az égési anyagot bebocsátó (h) szelepet és az (i) indító szelepet körülzáró (k) háznak centrális nyílása (d)-vel van jelölve. A hengerfedélnek eddig szokásos ki­képzése a rajz jobb oldalán szakadozott vonalakkal van feltüntetve, mely kikép­zésnél a kritikus hőátmeneti hely (m)-nél van. Szabadalmi igények 1. Hűtő térrel ellátott hengerfedél égési erőgépek számára, jellemezve azáltal, hogy a fedélnek hűtő terét az égési tértől elválasztó része, a fedelet a hen­gerrel összekötő felső fedélkarimáitól eltérően, csak addig terjed, ameddig ezt a fedélnek a hengerrel való tömít­hetése szükségessé teszi. 2. az 1. alatt igényelt fedélnek egy foga-

Next

/
Thumbnails
Contents