77213. lajstromszámú szabadalom • Adagolóberendezés fekvő szalmaprésekhez

Megjelent 1920'4(). évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77218. szám. X/a. OSZTÁLY. Adagolóberendezés fekvő szalmaprésekhez. SCHIRMER HENRIK ANTAL FÖLDBIRTOKOS SCHLEGELBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 17-ike. Jelen adago 1 óberendezésit az jellemzi, hogy a torokszerű adagolószerv a: be­hullónyílás szélére ágyazott tengely kö­rül lengő mozgást végez. Az adagolószerkezet ívrészek sorozatá­tól áll, melyek karok útján vannak a ten­gellyel összekötve!. Emellett a mellső hosszabb karok az ívrészek csúcsaival együtt kampókat vagy fogókat képeznek, amelyek hátrafelé lengés közben egész, a rostélyszerű rakodópadlóig jutnak, előre­lengés közben pedig a szalmát — amelyet eközben egy tengellyel központos süveg vagy födél a rakodófenékhez visz — a rakodópadlóról fölkapják és maguk előtt tolva a behullónyílásba juttatják. Az ív­részek háta az újonnan jövő szalmát eközben visszatartja. A találmány tárgya az. 1. ábrában oldalnézetben ós részben hosszmetszetben, a 2. ábrában pedig fölülnézetben van föl­tüntetve. A négyszögletes préscsatornában szo­kásos módon az (1) présdugattyú mozog, melyet az állvány két oldalán elhelyezett (2) csigák vezetnek és az (5) tengelyre ágyazott (4) hajtókarok által fogott (3) tolórudak mozgatnak. A dugattyú fölső széléhez hátul a (6) lemez csatlakozik, mely a dugattyú előrehaladásánál a be­hullónyílást befödi. Ezen lemez, hogy az ívrészek áthatolhassanak rajta, hasíték­kal van ellátva, A behullónyílás hátsó széléhez- közel, keresztben ágyazva, fekszik a külpontos (8) ívrószekkel fölszereli. (7) tengely. Ezen ívrészeket a (9) és (10) karok hord­ják olymódon, liogy az ivek mindkét ol­dalon a karokon túlnyúlnak. A (7) ten­gelyhez az ívrészek áthatolása számára hasítékkal ellátott (11) lejtős rakodófenék csatlakozik, melyet oldalt a (12) pofa zár le, a behullónyílás fölött pedig a (13) sü­veg van elhelyezve. Az (5) tengely által és a (14, 15, 16) tolókásforgattyúmű, valamint a (17, 18) fogaskerekek közbeiktatásával hajtott adagolóberendezés az ívrószekkel. együtt a teljes vonallal ós a pontozott vonallal jelölt helyzetek között ide-oda, leng. fia a dugattyú hátul van, akkor a berendezés a teljes vonallal jelölt helyzetbe jut. Előrelengós közben az ivek (8a) csúcsai alulról keresztülhatolnak a rakodópallón és a (9) karokkal együtt a keresztben fekvő szalmát fölkapják és a behullónyí­láshoz szállítják. Emellett hátrafelé való

Next

/
Thumbnails
Contents