77192. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos vezetők szigetelésére

Megjelent 1930. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI HH7 SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77192. szám. VII;g. OSZTÁLY. Eljárás elektromos vezetők szigetelésére. STOTZ & CIE ELEKTRIZITATS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG MANNHEIM-NECKARAUBAN. A bejelentés napja 1917 december hó 5-ike. Elsőbbsége 1916 junius hó 20-ika A találmány tárgya, eljárás elektromos vezetők szigetelésére, mely szigetelés a levegő és nap, valamint olaj, zsír, petró­leum, benzin, benzol, terpentin, higgított savak, szívógázzal stb. szefmben, magas­fokú szigetelő képességgel bír és azonkí­vül hőálló és eslaik nagy hőmérsékletnél puhul meg, azonban hidegben eredeti alakját megint fölveszi. A hőmérséklet­változás folytán a szalag merevvé nem válik és el nem rongyolódik. Az eljárás abban áll, hogy a szalagot tekercs alakjában egy zelton-telitöanyag­gal (acetyl-zellulóze) megtöltött ismere­tes tekercselő tartányiba fektetjük és szük­ség estelén abból nedves állapotban, a szükséges hosszban kihúzzuk. A szalagot azon idő alatt kell a tárgyra tekercselni, míg a telítőanyag még nedves. Midőn a szalag megszárad, akkor szélei vízállóan ragadnak egymásra ós megdermedés után a szalagnak az oldatban zellon szi­lárdsága adatik. A szalag ezen alakjában a fönt emiitett tulajdonságokkal bir és minthogy a szárítás alkalmával összehú­zódik, az összetekercselt tárgyat erősen zárja körül, de szilárdsága és ellentálló­képessége dacára mechanikai behatások­kal szemben hajlékonyságát el nem ve­szíti. Ezen szalag fémeknek a légköri levegő behatásai ellen való védelmére is szol­gálhat. Szabadalmi igény. Eljárás elektromos vezetők szigetelésére, szalagtekercsek segélyével, jellemezve azáltal, hogy a szalagteker'csiet egy zelloni-telíitőanyaggal megtöltött isme­retes tekercseiőtarfányba fektetjük és szükség esetén a szalagot a szükséges hosszban nedves állapotban húzzuk ki a tartáinyból. Tallan nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents