77182. lajstromszámú szabadalom • Biztosítószerkezet élreteszek részére

__ Megjelent 1920. évi szeptember lió 18-án. magyar királyi SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 77182. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Biztosítószerkezet élreteszek részére. FLEISCHMANN GYULA MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 október hó 27-ike. Kettős szárnyú ajtók vagy ablakok il­letéktelen kinyitásának leggyakoribb módja abban áll, hogy a betörők megfe­lelő eszközzel, pl. kampóval a két szárny illesztési hézagába nyúlnak, az élretesze­ket a gyűszüikbe illesztett kampó útján föl-, illetve letolják és ezután a lezárt szárnyakat betoljuk, ami által azok ki­nyiinak. A betörés ezen módja ellen eddig nem sikerült védekezni. A találmány tárgya oly biztosítószer­kezet, mely minden meglevő ajtón, abla­kon stb. könnyen alkalmazható, anélkül, hogy a szárnyak módosítására volna szükség. A találmány szerinti biztosító­szerkezet lényegben az egyik (rögzített vagy mozgatható) szárnyon megerősített, az élretesz tológyűsizűjébe való behato­lást gátló elemből, pl. lemezből áll, mely célszerűen az élretesz gyűszűjébe nyúló és annak föl-, illetve letolását. akadályozó toldattal van ellátva. Az élretesz gyűszűje előtt fekvő elem oly kiképzésű lehet, hogy a gyűszű nyílását elfedve kampónak ezen nyílásba való bevezetését teljesen meg­akadályozza. Ha a biztosítóelem ezenfölül a föntemlített toldattal van ellátva, akkor a toldat úgy méretezhető, hogy az élretesz csak korlátolt mértékben tolható el, de semmiesetre sem annyira, hogy az ajtó vagy pedig vagy ablak nyitható legyen, a biztosítóelem toldata oly méretű is le­het, hogy az élretesz eltolását teljesen le­hetetlenné teszi. A mellékelt rajzon a, találmány szerinti biztosítószerkezet oly foganatosítási alakja van föltüntetve, melynél a> bizto­sítóelem helytálló szárnyon csuklósan van megerősítve. Az 1. ábrán a biztosítószerkezet zárt szár­nyak mellett, a szárnyakon ós az élretesz gyűszíűjén át vett keresztmetszetben lát­ható, míg a 2. ábrán a biztosítóelem és a gyűszű nézete van föltüntetve. A rajzon (1) és (2) a mozgó, illetve helytálló szárny. Ez utóbbiban ismert módon a (3) kivágás van kiképezve, melyben az élretesz mozog. Az élreteszből a rajzon csak a (4) gyűszű látható, mely az élretesz föl-, illetve letolásánál ismert módon az ujj fölvételére szolgál. A (3) nyílást az (5) lemez zárja el. Az ábrázolt foganatosítási alaknál a helytálló (2) szárnyra a (6) csukló útján a találmány tárgyát képező biztosító­elem, a jelen esetben a (7) lemez van erő­sítve, melynek alakja, a. 2. ábrából vilá-

Next

/
Thumbnails
Contents