77150. lajstromszámú szabadalom • Készülék mindefajta gabona csirátlanítására és hántolására

Megjelent Í920. évi szeptember hó il-én. MAGYAR KIRÁLYI ||§jg SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77150. szám. X/i OSZTÁLY. Készülék minden fajta gabona csírátlanítására és hántolására. «MAG» MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT GEISLINGEN CÉG GEISLINGEN-STEIGEBEN. A bejelentés napja 1918 július hó 6-ika. Elsőbbsége 1918 április hó 22-ike. A találmány mindenfajta gabona csí­rátlanítására és hántolására szolgáló el­járásra vonatkozik, amelyek segítségével ezeket a műveleteket oly tökéletességgel végezhetjük, amilyen eddig elérhető nem volt. A találmány abban áll, hogy az egyéb­ként szokásos malmokba (korong- verő­korong- vagy peckes malmokba) oiy kö­penyt építünk be, amely kiemelkedések­kel van ellátva, vagy ráspolybádogokból van előállítva és amelynek legmélyebb pontja fölött célszerűen egy vagy több ki­ömlőnyílás van elrendezve. A mellékelt rajzon az 1. ábra a malmot hosszmetszetben, a 2. ábra harántmetszetben tünteti föl. A gabonát az (a) töltőgaraton át ve­zetjük a malomba. A peckekkel ellátott forgó (b) korong a gabonát a helytálló (c) rostélyon keresztül a (d) köpenyhez hajítja, amely belső fölületén ráspoly -lemezekkel vagy egyéb kiemelkedésekkel van ellátva. A (d) köpenyen egy vagy, több (e) nyílás lehet, amelyek a köpeny elforgatása utján magassági helyzetük tekintetében és tolattyúk segítségével is­meretes módon nagyságuk tekintetében beállíthatók. A készre megmunkált ga­bona ezeken a nyílásokon át távozik. Szabadalmi igényeli. 1. Készülék mindenfajta gabonaesirátla­nítására és hántolására, jellemezve azáltal, hogy az ismeretes (korongos-, verőkorongos- vagy peckes-) malmok ' ban ráspolylemezekből, vagy kiemel­kedésekkel ellátott lemezekből vagy rovátkolt lemezekből álló vagy éles szélekkel bíró egyes pálcákból, való kö­peny van elrendezve. 2. Az 1. igényben védett készülék foga­natosítási alakja, jellemezve egy vagy több, a köpenyben ennek' legmélyebb pontja fölött elrendezett kiömlő nyí­lás által. (1 rajzlap melléklettel.) Pallaa nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents