77084. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ecetsavanhidrid előállítására

_ Megjelent 1930. évi szeptember lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEI R AS 77084. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás ecetsavanhidrid előállítására. BOSNISCHE ELEKTRICITÁTS-AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 14-ike. Elsőbbsége 1914 január hó 17-ike. A jelen találmány tárgya eljárás ecet­savanhidrid előállítására aethilidendiaee­tátból. A tudományos irodalom adatai szerint az alsóbb,alifás aldehidek eceteszterei eléggé állandó vegyületeket alkotnak: azok mint folyadékok vannak leírva, ame­lyek bomlás nélkül forrnak, sőt desztil­!álá;s útján tisztíthatók is (1. pl. Beil­stein, Handbuch der org. Chemie 3. ki­adás, I. k., 925. lap, alulról 20. sor). Be­hatóbb vizsgálatokból azonban kitűnt, hogy a testek ezen csoportjába tartozó aethilidendiacetat bontása meglepő mó­don, minden nehézség nélkül sikerül. Az t. i. a következő egyenlet szerint: CH, CH OCOCH3 OCOCH„ =CHS CHOC+O C0CHB COCH. acetaldehidre és ecetsavanhidridre bom­lik, ha azt folyós vagy gázalakú állapot­ban katalizátorok jelenlétében vagy ezek nélkül forrpontja (169° C) fölé elegendő magasra hevítjük, vagy pedig katalizá­torok jeleidétében forrási hőmérsékleten tartjuk. Ezek a katalizátorok, mint pl­vak vagy sók, elősegítik a reakciót, ennyiben a bomlási folyamatot siette­tik. A katalizátorok lehetővé teszik to­vábbá a bontásnak már olvan hőmérsék­leten való keresztülvitelét, amelynél kon­taktus anyagok távollétében bomlás még nem megy végbe. I. p é 1 d a. 100 gr. aethilidendiacetátot gőzalakban 250—300° C-ra hevített csövön vezetünk keresztül, amely horzsakővel vagy más töltőtesttel, pl. rézesztergaforgáccsal van töltve. Minden liter csőtartalomra órán­kint 70 gr. aethilidendiacetátot vezetünk a csövön keresztül. A kilépő gőzöket hűt­jük. A kondenzátum a következő össze­tételt hrutatja: acetaldehid 25-3 % jégecet 17-1 % ecetsavanhidrid 49-—% aethilidendiacetat 7-—% mellékreakciók útján keletke­zett. Ezen kondenzátum frakcionált desztil­láció útján alkatrészeire bontható, mimel­lett különösen az aethilidendiacetátnak az ecetsavhidridtől való elkülönítésére jól működő kolonna szükséges. Végül kb. •43 gr. technikailag tiszta ecetsavhidridet kapunk. Az aethilidendiacetat frakcióban visszamaradó maradékot ezzel együtt a következő műveletben használjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents