77055. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tüzérségi lövedékek előállítására

Megjelent 1921). évi szeptember hó 4-én. MAGYAR KTRÁLYI ||§j§f SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 77055. szám. XIX/e. OSZTÁLY. Eljárás tüzérségi lövedékek előállítására. ROCKSTROH MIKSA GYÁRIGAZGATÓ DRESDEN/M HEIDENAUBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 7-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 14-ike. A jelen találmány tüzérségi lövedé­keknek egymásba dugott csövekből való előállítására vonatkozik. Az újdonság fő­leg abból áll, hogy a csöveket a lövedék kalil>eres elkészítésére, egyidejű anyag­megtakarítás mellett, kész hosszúságuk­ban dugjuk egymásba ós azután sajto­lással, húzással vagy hengerléssel egye­sítjük. Ekkor a lövedékhüvelylyé egyesí­tett csövek esztergálás nélkül tehetők külső átmérőjükben kai ibéressé és egy­idejűleg- megerősíttetnek és javíttatnak. Ez az új precíziós eljárás, az eddig is­mert előállítási módszerekkel szemben, rendkívüli előnyöket nyújt. A jelen, elő­állítási módszernél ugyanis a lövedéknek tetemes egyszerűsbödése és olcsóbbodása áll elő. Eddig a; hüvelyt, a fej ós a fenék befogadására, ki kellett fúrni, úgy hogy anyag veszteségek keletkeztek, melyek a nagymértékű anyagnál súlyosan estek latba. Az anyagtól eltekintve azonban munkabér ós idő is veszendőbe ment. Az újabb, szintén több csőből készült lövedé­keknél is ez az eset áll fenn, mert a csö­veket több méteres hosszúságokban kel­lett hengerelni és, a csavarmenetes nyúl­ványok leesztergálása után, ki kellett fúrni, rövid csődarabok alkalmazásakor pedig, melyeket melegen vagy hidegen sajtoltak be egymásba, szintén ez a munkafolyamat ós ez az anyagveszteség állott fenn (1. a. mellékelt rajz 1. ábrá­ját!) Azonkívül az utóbb említett eljá­rásnál a külső csőburkolatok rostjai rösszabodtak, mert a külső csőnek kitá­gulása ment végbe. A jelen új eljárással a, lövedék előállítása tetemesen olcsóbb, mert az egyes csődarabok kész hosszúsá­gukban dugatnak egymásba ós így kitá­gulásuk és az anyagpazarlás elesik (2. ábra). Mint az 1. ábrán, látható, a régi előál­lítási módszerek szerint két vagy több (a, b) csől>ől készült lövedékeknél az a hátrány lép fel, hogy a belső (b) csövet, mindkét végén, a (c, d) hosszúságban, ki kellett fúrni, hogy a külső (a) csőbe a fej és a fenék fel illesztésére való belső csavarmeneteket bevágni lehessen. Ez az anyagveszteség és a belső cső bizonyos hosszúságban való ez a ki fúrása már most, a jelen új eljárás szerint, azáltal van elkerülve, ill. megtakarítva, hogy a (b1 ) belső cső (2. ábra) szintén a kész hosszúságra van levágva ós a szintén a kész hosszúságra levágott (a1 ) külső esőbe úgy van behúzva, hogy a belső cső a kellő helyzetben szorosan fekszik a kül­sőben.

Next

/
Thumbnails
Contents