76986. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés vízszintes földantennával való nagyfrekvenciájú távíráshoz

Megjelent 1920. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76985. szám. XIX c. OSZTÁLY. Töltényhüvely]azítókészülék ékzávárzatos lövegek részére. HÁSEK JAROSLAV CS. ÉS KIR. TENGERÉSZTÜZÉRSÉGI FŐMÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1912 március hó 19-ike* Elsőbbsége 1910 szeptember hó 19-ike. Ékzávárzatos lövegeknél a kivető, kü­lönösen erősen beékelt töltények mellett, gyakran nem működik úgy, hogy a ki­vetendő hüvely a esőben marad és csak körülményes kezelések után távolítható el, ami a szükséges tűzgyorsaságot léi­­nvegesen csökkenti. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segélyével az említett hátrány azáltal kerülhető el, hogy a töltényhü­­vely a. závárzat nyitásánál a, tulajdon­­képeni kivetés előtt az eddiginél jelen­tékenyen erősebben meglazíttatik. E célra a lövegcsövön a závárzattömb­­bel kapcsolt emeltyűk vannak forgat­­hatóan ágyazva, melyek segélyével a závárzat nyitásánál oly karok működ­tetnek, melyek a tölténykivetőbe kapasz­kodnak és ezt megfelelően magukkal vi­szik, illetve hátramozgatják. A csatolt rajz a készülék kiviteli pél­­t az 'brán fölülnózetben és a rán zárt závárzat mellett előlné­­nutatja., míg a ' i nagyobb léptékben rajzolt fö­­nyitott závárzat mellett, lövegcső baloldalán, a (b) töl ténykivetővel szemben, két (d) emeltyű van a csőbe becsavart (c) csapok körül forgathatóan ágyazva, mely emeltyűk külső végükön egy-egy (e) kulisszával és belső végükön egy-egy (f) excenter­­aggyal bírnak. Az (e) kulisszákba egy­­egy a (g) závárzattömbbe becsavart (h) kapcsolócsap kapaszkodik, míg az (f) excenteragyak a (k) karok (i) kulisz­­száiba kapaszkodnak, mely karok görbe mellső fölületiikkel a cső mellső éklyuk­­fölületének (m) pontjához fekszenek és lépcsős (k’) végükkel a (b) tölténykive­­tőknek szintjén lépcsős (b’) végébe ka­paszkodnak. A (d) emeltyűknek a (k) karokkal való összekötésére az excenter helyett egy a. (k) karokkal csuklósán összekö­tött rövid emeltyűkar vagy bütyök, vagy egy a závárzattömbön lévő ferde fölület alkalmazható. A (d) emeltyűk végein csapokat is tarthatnak, melyek a závár­zattömb kulisszáiba, kapaszkodnak, mi­­mellett az utóbbiak magában a závárzat­­tömbben lehetnek kiképezve, vagy a tömbre lehetnek fölerősítve. A závárzat nyitásánál a (d) kulissza­­emeltyűket, a, (h) kapcsolócsapok maguk­[ NYOMDAHIBA^

Next

/
Thumbnails
Contents