76984. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fölülvezérelt mótorok szeleprudazatának önműködő kenésére

Megjelent 1920. évi augusztus hó 17-ón. MAGYAR KIRÁLYI H SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76984. szám. Vd/2. OSZTÁLY Berendezés fölül vezérelt mótorok szeleprudazatának önműködő kenésére. GRÁF CARL, GRÁF FRANZ ÉS GRÁF HEINRICH GYÁROSOK WIENBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1917 április hó 18 ika. A fölül vezérelt mótorok szelepruda­zatának kenése eddigelé nem sikerült kifogástalan módon. A kenést kézzel vé­gezték, amidőn az egyenetlenül sikerült, időszakonként olajpazarlás mellett a mozgatott részeknek olajban való ful­­lasztása állt be és elpiszkolódása is el­kerülhetetlen volt. Ha a kenés elégtelen volt vagy ha teljesen megszűnt, akkor különböző za­jok, valamint a működő részek erős kopása volt az elkerülhetetlen következ­mény, miáltal a motorikus teljesítmény erősen csökkentetett. Ezek a. hátrányok azt eredményezték, hogy fölülről vezé­relt mótorok építéséről csaknem teljesen lemondtak. A találmány már most ily szerkezetű mótorok önműködő kenését nyújtja, melynél az olaj pazarlása és bepiszko­­lódása ki van zárva. Ezt az eredményt azáltal érjük el, hogy a szelepvédő­süveget olajtartány gyanánt képezzük ki, melybe a kenést igénylő részekhez vezető belek merülnek. Az 1. ábra egy fölülről vezérelt motor szelepvédősüvegének hosszmetszete, a 2. ábra ennek keresztmetszete és a 3. ábra alaprajza. Az (a) szelepvédősüveg egy vízszin­tes (j) válaszfal által föl van osztva és a fölső (k) kamra az olaj fölvételére szolgál, melybe megfelelő számú és el­rendezésű (b) belek merülnek. A belek (c) kenőlyukak és (d) hornyok felé vezetnek és pedig azon helyekre, ahol bőséges kenés kívánatos, tehát egyrészt az (a) rudazathoz, másrészt a (g) csap (i^ vájatához, mely csap körül a (h) szelepemeltyű leng. Az (f) süveg az olajtartányt kifelé pormentesen elzárja. A motor üzeménél ennek fokozódó fölmelegedése folytán az olaj is fölme­legszik, hígfolyóvá lesz és a belek által fölszíva a kenendő részekre szétoszlik. Az olajtartány egyszerű megtöltése kö­rülbelül 500 km. számára elegendő, anélkül, hogy ellenőrzésrevolna szük­ség. A szeleprudazat önműködő és meg­bízható kenése által a motor üzembiz­tossága is fokozódik. Az olajhozzávezetes egyszerű módon azáltal szabályozható, hogy gyöngébb beleket vezetünk be vagy pedig tömö­

Next

/
Thumbnails
Contents