76964. lajstromszámú szabadalom • Önmagát szabályozó szelep folyafékhevítők gáz és vízvezetékeihez

Megjelent 1920. évi augusztus lió 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76964. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Önmagát szabályozó szelep folyadékhevítők gáz- és vízvezetékeihez. DOCKAL JÁNOS SZERELŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1919 február hó 20-ika Elsőbbsége 1918 május hó 13ika. A találmány tárgya szelepelrendezés folyadékhevítőkhöz, pl. fürdőkályhákhoz és máseffélékhez, melynek segélyével a gáz és a víz beáramlása önműködően oly módon szabályoztatok, hogy a beáramló gázmennyiség a vízbeboesátószelep min­den helyzetében a beömlő vízmennyiség­gel azonos arányban áll, oly célból, hogy egy bizonyos vízmennyiségnek megbatá­rozott hőmérsékletre való fölhevítésébez szükséges gázmennyiséget állandóan ve­zessük be. Az elrendezés emellett olyan, hogy a szelepek nem nyílnak, illetve zá­ródnak egyidejűleg és időnként egymás­tól függetlenül is dolgozhatnak, úgy hogy a vízvezetékben föllépő váratlan túlnyomásoknál a vízszelep részleges nyitása következhetik be anélkül, hogy a gázszelep is nyittatnék. A találmány tárgyát képező szelep­­szerkezetnél rúgó (a zárórúgó) hatása alatt álló, kényszennozgásúan vezetett rudazat van elrendezve, mely két pár villás karból áll, melyek fölülről és alul­ról a szelepházba nyúlnak és melyeknek tengelyirányú mozgásánál a velük köz­vetlen, illetve közvetett összeköttetésben álló szeleptestek működésbe hozatnak. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyát képező szelepszerkezet példaké­pem foganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig az 1. és 2. ábra a szeleptes­tek különböző helyzeteit mutatja. A szelepnek két egymástól különálló (1) és (2) szelepháza van, melyek közül az (1) szelepház a vízszelepet és a (2) szelepház a gázszelepet tartalmazza. Az (1. 2) szelepházakba fölül és alul két pár kényszennozgásúan vezetett és egymással a (3) hidak útján összekötött, villaszerű elrendezésű (4, 5) és (6, 7) rúd nyúlik be, melyek a szelepeket minden­kori helyzetükben befolyásolják, illetve a szelepek mindenkori helyzetét megál­lapítják. A (4, 5) és (6, 7) rudak egymással a (8) vezetőrúd útján vannak összekötve, mely utóbbi a (9) rúgó hatása, alatt áll; a szeleptestek ezen rúgó, valamint a (4, 5) rudak útján záróhelyzetükbe szorít­­tatnak. A (9) rágó, bepiszkolódásának meggátolására és a nedvesség káros ha­tása ellen való védelem céljából tömítő­­szelencék útján letömített esőben van ágyazva. A vízszelepet tartalmazó (1) szelepházon belül a (10) henger van el­rendezve, mely a. (11) beáramlónyílástól egészen az (1) szelepház fölső végéig ér NYOMDÁM IBAS

Next

/
Thumbnails
Contents