76930. lajstromszámú szabadalom • Gyertyaalakú égő

Megjelent 1920. évi augusztus bó 11-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76980. szám. II/d. OSZTÁLY. Gyertyaalakú égő. KRETSCHMAR KÁROLY KERESKEDŐ DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1918 október hó 16-ika. Elsőbbsége 1918 julius hó 17-ike. A találmány tárgya gyertyaalakú égő. Gyertyákat, jelenleg stearinból, viaszból és hasonló anyagokból nem lehet előállí­tani. A gyertyák pótlására forgalomba hoztak már kis lámpákat, melyek azon­ban számos esetben nem felelnek meg, minthogy alakjuk és külsejük a gyertyák megszokott alakjától és külsejétől eltér úgy, hogy az ilyen pótlékok különösen ka ráesonyfagyertyáknak nem használ­hatók. ' A találmány tárgyát képező égő külö­nösen a karácsonyfagyertyák pótlására alkalmas. A találmány értelmében a gyertya­­cilakií égő és az égőanyag fölvételére üre­gesen van kiképezve és tejüvegből készül úgy, hogy alakja és színe tekintetében az eddig ismert stearingyertyáknak tökéle­tesen megfelel. Az égő csúcsán furat van kiképezve, melybe a kanócot bevezetjük. A kanóc a. furat szélére fölfekvő gömb­bel ellátott üvegcsövecskékbe van be­húzva. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező égő foganatoiítási alakját az 1. ábrán nézetl>en és a 2. ábrán hosszmetszetben mutatja. A tejüvegből készült gyertyaalakú (a) égő fölső (b) vége szűkítve van és nyí­lással van ellátva, mely a. (c) üvegcsö­­vecske fölvételére szolgál. Az (e) kanóc ezen üvegcsövecskébe van behúzva. Az üvegcsövecskén a. láng alatt a gömbalakú (d) kibővítés van kiképezve, melyben az égési gázok fejlődnek és méh- egyúttal a (c) üvegcsövecske fölfekvési fölületét, képezi. Az új égőt a karácsonyfán szokásos módon hüvelyekben vagy gyertyatartók­ban erősíthetjük meg. Minthogy a karácsonyfagy ertvákat nemcsak fehér, hanem más színekben is kedvelik, az égő anyagát megfelelően szí­nezett üveg képezheti, vagy pedig a szí­nezést átfestés vagy színes pápir rá­­ragasztása által hozhatjuk létre. Szabadalmi igények. 1. Gyertyaalakú égő, azáltal jellemezve, hogy tetszőleges* keresztmetszetíí, az ismert gyertyák alakjának és színé­nek megfelelően üvegből készült, az égőanvag és a kanóc fölvétele céljából üregesen kiképezett szárból áll, mely-i NYOMDAHIBA*

Next

/
Thumbnails
Contents