76917. lajstromszámú szabadalom • Tekercselt töltényhüvely

Megjelent 1920. évi augusztus hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76917. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Tekercselt töltényhüvely. SKODAWERKE AKTIENGESELLSCHAFT IN PILSEN CÉG PILSENBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát tekercselt töltény hüvelyek képezik és a találmány célja az, hogy a hüvelyszárnak a töl­tényfenékkel való kapcsolatának módjá­val az eddigi kapcsolatok hátrányait megszüntesse, melyek abból állanak, elő­ször, hogy a kapcsolat szilárdsága elégte­len, másodszor, hogy már magánál a gyártásnál a hüvelyszer annyira gyen­gül, hogy a lövésnél túlságos igénybe­vétel származik, mely a hüvely szakadá­sára adhat alkalmat és harmadszor, hogy a kapcsolat nem tömít megfelelően a hüvely szár és a töltényfenék közt. A találmány szerint ezek a hátrányok azáltal kerültetnek el, hogy a behajlított szélű hüvelyszár a megfelelően kiképe­zett töltény f enékre rá van hegesztve, Ul. egy a töltényfenékkel összekötendő karmantyúval össze van hegesztve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának különböző foganatosítási példái vannak bemutatva. Az 1. ábra olyan kapcsolatot mutat, melynél a szélén derékszögben behajlí­tott (a) hüvelyslzár a (b) töltényfenékre van ráhelyezve és azzal összehegesztve. Az (a) hüvelyszár megsérüléseinek meg­akadályozására ez.t egy (hl) gyűrűvel együtt lehet ráhegeszteni a (b) Fenékre, amint az a 2. ábrán látható. A 3. ábra olyan kapcsolatot mutat, melynél az (a) hüvely szár széle kúposán szűkül és a (b) fenék egy (g) hídjára van ráhegesztve. A 4. ábra szerint a (b) fenék a hegesztési hely mentén (h) csatornákkal van el­látva, úgy, hogy az érintkezési fölület az (a) hüvelyszár és a (b) fenék közt kiseb­bítve van és ezzel a fenék (g) hídjára való könnyebb ráhegesztés van lehetővé téve. Az 5. és 6. ábra olyan foganatosítási példákat mutat, melyeknél a kúposán szűkülő szélű (a) hüvelyszár egy (g) kar­mantyúra, van ráhegesztve és ezzel együtt egy (i) csavaranyával, vagy más módon van a (b) fenék fecskefarkalakű (h) csa­tornákkal van ellátva. Az (a) hüvely­­szárat hidraulikus; úton oly erősen rá­szorítjuk a (b) fenék (g) hídjára, hogy a hüvelyszár anyaga benyomul ezekbe a csatornákba, és így a hüvelyszárnak a fe­nékkel való szoros kapcsolatát érjük el. Szabadalmi igények: 1. Tekercselt töltény hüvely, melynek jel­lemzője az, hogy a behajlított szélű hüvelyszár a megfelelően kiképezett töltény fenékre rá van hegesztve. JVYOMDauiaac.

Next

/
Thumbnails
Contents