76906. lajstromszámú szabadalom • Jármű, illetve kocsi hosszú anyag szállítására

Megjelent 1920. évi augusztus hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76906. szám. V,b. OSZTÁLY. Jármű, illetve kocsi hosszú anyag szállítására. OESTERREICHISCHE DAIMLER-MOTOREN A.-G. CÉG BÉCS-UJHELYEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 6-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 8ika. A találmány tárgya jármű, illetve kocsi hosszú anyag, illetve nagytierje­­delmű meg nem osztható terhek szállí­tására. A találmány abból áll, hogy a legalább négytengelyű kocsialváz külön­leges módon van egytengelyű kormá­nyozható részekből össizetéve, amelyek­ből kettő-kettő, a tengelyek, illetve ten­gelykeretek közötti kapcsol ócsuklóval és egy közös, a tengelyek felett forgatha­­tóan ágyazott kerettel kéttengelyű alsó kocsi gyanánt vannak kiképezve, ame­lyen az alsó kocsikat áthidaló teher szá­mára szolgáló tartó, illetve az alsó ko­csikat áthidaló emelv<':tv van forgatha­­tóan ágyazva, amidé az egyik alsó kocsi kerete és a másik alsó kocsi egyik kocsitengelye között i uiklós kapcsolás van. Továbbá adott es tben a két alsó kocsi szomszédos tengelye, illetve ten­gelykerete között is létesítünk csuklós kapcsolást és pedig oly célból, hogy a két alsó kocsi tengelyét hátramenetben is kormányozzuk. A találmány szerinti négytengelyű alváz a teher számára tehát két kétten­gelyű alsó kocsiból áll, amelyek ten­gelyei egymással kormányozható össze­köttetésben állanak, amidőn a tengelyek­nek görbületekben való kormányzása céljából, illetve megfordulása végett minden alsó kocsinál a kapcsolópont tá­volságát a tengelyektől vagy pedig a tengelyek távolságát megváltoztathat­juk. Ezt a változtatást az alsó kocsi ten­­gelykerete közötti eltolható kapcsolással vagy pedig azzal érjük el, hogy az alsó kocsi egyik tengelye az alsó kocsi kerete alatt eltolhatóan van ágyazva. Vala­mennyi tengely, illetve kerék kormány­zásával, amelyek mind vagy csak egy­néhány közülük lehetnek kiképezve, hajtóberendezéssel, minden kerék pon­tosan követi a nyomot úgy, hogy terje­delmes terhekkel erős kan var ulatokban és szűk utakon járhatunk. Az alsó kocsik nagy távolsága ese­tén a találmány szerint az egyik alsó kocsi kerete és a másik alsó kocsi egyik tengelye közötti kormányo.si csatlakozásra rudakat és pedig célszerűen kereszt­­rudakat használunk, amelyek a két alsó kocsi kapcsolandó részein vízszintesen forgatható kormánygerendák közvetítése mellett támadnak, amelyeknek forgó ten­gelyei a teher forgatható tartóján, illetve NYOMDAHIAÁc,

Next

/
Thumbnails
Contents