76902. lajstromszámú szabadalom • Födémszerkezet

Megjelent 1920. évi augusztus hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76902. szám. VTII/a. OSZTÁLY. Födémszerkezet. J. BRÜNING & SOHN AKTIENGESELLSCHAFT, FILIALE BERLIN CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 májú« hó 4ike. Elsőbbsége 1918 március hó 13-ika. rögzített ré­­hang- és hő-A jelen találmány tárgya födémszer­kezetre vonatkozik és abban áll, hogy egymásba kapcsolódó, szögletekkel ellá­tott, beton- vagy fegyverzetes betonle­mezek segélyével, melyeket a szokásos fafödémgerendákra fektetünk, a födé­meket fölül lezárjuk, míg a födém fa­gerendáinak alsó fölületein teges faburkolattal egy jó szigetelő ürös tér batároltatik el a fö­démben. A réteges falemezek egyúttal a födém­vakolatot is helyettesítik. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak két példaképem foganatosítási alak­ját szemlélteti. Az (1) födém fagerendáiba a (3) szög­letekkel ellátott (2) betonlemezek kap­csolódnak és ily módon a födémet lezáró réteges (4) falemezekkel hang- és hőszi getelő üreges (5) tereket alkotnak. A betonlemezek tehát amellett, hogy szerkezeti részeket és burkolatot alkot­nak. egyúttal a vakolatot is helyettesí­tik, míg a réteges falemezek az alsó fö­démszerkezetet. alkotják: a betonleme­zek és a réteges falemezek lég- és hőszi­getelő teret zárnak körül. A födém te­hát száraz és vízálló. Szabadalmi igény. A födém fagerendáit fölölelő födémszer­kezet, jellemezve egyrészt a födém fölső föliiletét alkotó, szögletekkel el­látott betonlemezek, másrészt a födé­met alul lezáró réteges falemezek ál­tal, ahol is a két födémfölület között a födém fagerendái által egymástól elválasztott lég- és hangálló ürös terek keletkeznek. (1 rajzlap melléklettel.) .■in — " ¡i Palias nyomda, ftudapaat. W) BASJ

Next

/
Thumbnails
Contents