76885. lajstromszámú szabadalom • Előállítható tövises léc, főleg hosszfaszállító kocsikhoz

íves irányban eltolható, hogy a hossz­fa, fölrakása és kiigazítása után, fölső helyzetébe legyen hozható. Az ,1. pontban igényelt elállíth'ató tövi­ses léc fog/anatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a léc úgy van egye­sítve a hosszfát körülfogó lánccal, hogy ennek megfeszítésével emelkedik föl fölső, töviseivel a hosszfákba benyúló helyzetébe. (I rajzlap melléklettel.) Pollas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents