76882. lajstromszámú szabadalom • Cél- ellenőrzőtükör röpülőgép- lövetéshez, különösen a körcélgömbös irányzék alkalmazásáraval gépfegyverek számára

Megjelent 1920. évi julius hó 24-én. MAGYAR KIRÁLYI WgM SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76882. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Cél-ellenőrzőtükör repülőgép-lövetéshez, különösen a körcélgömbös irányzék alkalmazásával gépfegyverek számára. BREMME KÁROLY KERESKEDŐ BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 18-ika. Elsőbbsége 1918 jnnius hó 3-ika. A találmány tárgya céleilenőrzőtükör röpülőgéplövetéshez, különösen a körcél­gömbös irányzék alkalmazásával, az M. G. 08 és M. G. 08/15 modeles gépfegyvereik számára, mimellett a tükör az első helyen említettnél az általános löki képzéshez is fölhasználható. A röpülőgép -1 ö vetésbez való célellenőr­­zőkészülék toló kával ellátott nyitott tok­ból áll, melynél két három,szögű oldalfal egy hátfallal van elzárva. Az eMenőrző­­tükröt az M. G. 08 sz. modélnél az 'írány­­zékrúdra és az M. G. 08/15. sz. modelnél a a keret irány zékra helyezzük. A tokban, a lövész felé, körülbelül 45° alatt a tok által elől elfödött szinesüveglap (tükör, illetve éllenzőüveglap) van elrendezve melyet az oldalfalaknak befelé görbített csúcsai vé­denek a kiesés ellen. A tankiaszínű üveg­lap lehetővé teszi, hogy az irányzék vonal a céllal nemcsak a föl ügy elést végző fel­jebbvaló számára tükörkép gyanánt, ha­nem közvetlenül és egyidejűleg a tarka­­színű üveglapba néző lövész számára is láthatóvá váljék. A célellenőrzőkészülék a körcélgömbös irányzókkal kapcsolatban a következő elő­nyöket nyújtja: 1. A tükör nagysága által elérjük, hogy mindenkor az illető esetre tekintetbe jövő körív és a szálkereszt metszési pontja je­lenik meg (a tükörben; 2. hogy minden oldalon annyi, szabad látmező van, hogy a cél könnyű fogvatar­­tása, vagyis a velemenés, valamint a gyors újramegfogás lehetséges; 3. a tükör úgy van tartva, hogy a célzás semmikép sincs akadályozva, akár azál­tal, hogy a két oldalfal túlhegyes szögben hajlik egymáshoz, akár pedig azáltal, hogy az üveglap és la tok jobboldali oldalfala közé zavaró fény kerül; 4. hogy az üveglap színe és nagysága folytán a tükör napfény ellen védelmül és hószemüvegül szolgál a lövész számára, miáltal külön védőszemüveg nem szük­séges. A csatolt rajzon a célellenőrzőtükör két kiviteli példában van föltüntetve és pedig az 1—3. ábrákon M. G. 08 tnodelű gép­fegyveren és a 4—7. ábrákon M. G. 08/15 modelű gép­fegyveren való alkalmazásában, nevezete­sen az 1. ábra metszet a 2. ábra A—B vonal szerint, a j NYOMDAHIBA*

Next

/
Thumbnails
Contents