76825. lajstromszámú szabadalom • Ujító mótoros ekéken

Megjelent 1920. éri július hó í 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76825. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás mótoros ekéken. GEISZT JÓZSEF SZERELŐ RÁKOSPALOTÁN. A bejelentés napja 1919 máreius hó 11-ike. Jelen találmány tárgya újítás móto­ros ekéken, mely lényegében ab­ban áll, hogy a vontatógép alvázához szögvasból, vagy |___| vasból készült ke­ret van lekapcsolhatóan hozzáerősítve, ezen kerethez pedig az eketesteket tartó, függőleges irányban állítható fej van hozzászerelve és emellett, a keret az ülésről zsinór segélyével állítható, szük­ség esetén lekapcsolható kormánykerék­kel van ellátva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen fölvett foganatosítási alak­jában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a vontatógéphez kapcsolható keret föliilnézete, a 2. ábra az eketesteket tartó fej előlné­­zete, a 3. ábra a vontatógép a hozzákapcsolt kerettel fölül nézetben. A vontatógép alvázához az (a) pontok­ban lekapcsolhatóan van hozzáerősítve a szögvasból, vagy |___| vasakból készült (b) keret. Ezen kerethez a függőleges (c) vezeté­kek vannak hozzárögzítve, melyeken a (d) fejnek (e) karjai haladnak át. Az eketestek a (d) fejhez csavarok se­gélyével hozzáerősíthetők. Az (e) karok egyik oldalfölülete foga­zott- és ezen fogakba az (f, g) áttételek segélyével kézi vagy gépi erővel forgat­ható (h) fogaskerekek fogai kapaszkod­nak bele. A (b) keret hátsó részére az (1) kor­mánykerék van rászerelve, mely a (j) zsinórok segélyével a. (k) ülésről állít­ható. Szükség esetén a kormánykerék a (b) keretről le is szerelhető. A berendezés működése a következő: A (b) keretet cáavarok segélyével az (a) pontokban a vontatógéphez szereljük és aztán a (d) fejre ráérősítj ük a tet­szésszerinti ekéket- Most az ekék függő­leges helyzetét állítjuk be, ami az (1) for­gatókarnak kézi vagy gépi erővel való forgatásával történik, amidőn is a (b) kerekek fogai az (e) karok fogaiba ka­paszkodnak és a karokat függőleges irányban elmozdítják. Ezen beállítás után a motort elindítjuk és a haladás irányát az (i) kormányke­rékkel változtatjuk. Nagy előnye ezen berendezésnek, hogy szántás után az ekéket, valamint a (b) keretet a vontatógépről leszerelhetjük. Ilyenkor az (i) kormány kér eket a (b) keretről levéve a vontatógép orrára erő­NYOMDAHIBA««

Next

/
Thumbnails
Contents