76824. lajstromszámú szabadalom • Csavarmenettel és előrenyúló védőgyűrűvel ellátott izzólámpafoglalat

Megjelent 1920. éri Julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76824. szám. VII/h. OSZTÁLY. Csavarmenettel és előrenyóló vódőgyűrfivel ellátott izzólámpafoglalat. ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 október hó 6-ika. A találmány tárgya izzólámpafoglalat, melynél a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján látható módon úgy a foglalat (2) köpe­nye, mint annak előrenyúló védőkö­penye is hengeralakúan van kiképezve. A találmány értelmében a bellii fekvő (6) védőgyűrű külső fölületét a foglalat köpenyének belső fölülete közvetlenül és ennek folytán igen pontosan vezeti. Az (5) rúgó a védőgyűrűt ismert módon ki­felé szorítja. A védőgyűrű célszerűen be­felé irányuló átkarim ázá-ssal van ellátva, mely a rúgó számára támaszfölületet ké­pez. Üj továbbá a védőgyűrű mozgásá­nak határolása is. A foglalat köpenyéből pl. félköralakú dudorodás van kisaj­tolva, míg a védőgyűrűből több rugal­mas nyelv van kihajlítva. A gyűrű le­felé mozgatásánál ezek a nyelvek a du­dorodás üregébe csappannak. Ezáltal a védőgyűrű mozgása határolva van és a gyűrű a foglalat köpenyében egyszerű és biztos módon, elveszíthetetlenül van rögzítve. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakjait mutatja. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak részben oldalnézetben és részben az alsó részen és a (6) védőgyűrűn át vett met­szetben látható, míg a 2. ábrán szintén részben oldalnézetben, részben metszetben az izzólámpafoglalat olyan foganatosítási alakja látható, melynél megfordított elrendezésben az (1) fölső részhez a foglalat (2), illetve (2‘) köpenye helyett az itt a foglalat kö­penyét képező (6), illetve (6‘) védő­gyűrű csatlakozik. A rajzon (1) az izzólámpafoglalat fölső része, (2) a foglalat köpenye, (5) a rúgó és (6). a védőgyűrű, melyben pl. egymás­hoz képest 120°-kal eltolt három (12) nyelv van kiképezve. Ezek a nyelvek a végső helyzetben, vagyis eltávolított lámpánál, a (14) dudorodás üregébe csap­pannak. Szabadalmi igény. Csavarmenettel és előrenyúló védőgyű­­rűveí ellátott izzólámpafoglalat, azál-NYOMDÁM BAs il '

Next

/
Thumbnails
Contents