76820. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékáteresztő palackdugaszok, zárak, födelek és más hasonlók folyadákzáró tömítésére

Megjelent 1920. évi Julius hó 15 én MAGYAR KIRÁLYI WM SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76820. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Eljárás folyadékáteresztő palackdugaszok, zárak, födelek és más hasonlók folya­dékzáró tömítésére. WEILLER OTTÓ MAGÁN Hl VATALNO K BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 16-ka. A találmány tárgya eljárás folyadék­áteresztő palackdugaszok, zárak, föde­lek és más hasonlók folyadékzáró tömí­tésére. Lényegében a találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a záróelemet tar­talmazó palackfejet oly masszával vari­juk be, mely zselatinnak, kaolinnak, gli­cerinnek, zsírnak és natriumhydroxid­­nak melegvízben készült emulziójából, illetve oldatából áll. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi selejtes vagy már megfúrt parafadugók, bodzabél és pa­­pirdugók takarékos fölhasználását, A ta­lálmány szerinti eljárás célszerűen még úgy is foganatosítható, hogy a palackfejet nem valamilyen dugóval zárjuk el, ha­nem a palacknyílásra egy azt teljesen befödő, kéregpapirból, fából vagy fém­ből készült lemezkét helyezünk és a pa­lackfejet a lemezzel együtt a találmány szerint előállított masszával vonjuk be. A találmány szerinti eljárás előnye ki­váltképen, hogy a palackfejre fölvitt massza megmerevedése után tekintélyes szilárdsággal bír, ennélfogva a palack zárása még kíméletlen kezelésnél, vala­mint egy esetleges fölmelegedés által u V 1 > létrehozott nagyobb gáznyomás növeke­déssel szemben is tökéletes marad. A massza megmerevedése után sem rideg, így nem repedezik le és a forga­lomban előforduló legtöbb folyadékban oldhatatlan, de csekély mértékű oldódása esetén sem idéz elő szineződést vagy za­­varodást- Közömbös jellege folytán a massza a forgalomban használt folyadé­kokkal reakcióba nem lép. A találmány szerinti eljárásnál a tö­mítés létrehozására szolgáló massza ké­szítési módját a következő példa szemlél­teti. Veszünk 800—400 g. lemezalakú, szá­raz, technikai zselatint, 400—500 g. finom lisztté porított kaolint, 100—250 g. glice­rint, 50—200 g. tetszésszerinti, állati vagy növényi eredetű, szagtalanított és szin­­telenített zsiradékot, végül 1—2 g. rúd­­alakú natriumhydroxydot. Ezeket az anyagokat kb. 1 1. 100° C. hőmérsék­letű vízzel leöntve, összekeverjük, majd a keveréket duplikatorban állandó keve­rés mellett 100° C-on addig főzzük, míg a zsiradék egyenletesen eloszolva a többi anyagokkal teljesen homogén masszát n * •' i I t t V ;; . NYOMDÁM) BAs

Next

/
Thumbnails
Contents