76817. lajstromszámú szabadalom • Tölténybőrönd

Megjelent 1920. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76817. szám. XIX/c. OSZTÁLY Tölténybőrönd. M. WÜRZL & SÖHNE CÉG WIEN BEN. A bejelentés napja 1917 december hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 26-ika. Jelen találmány tárgya tölténybő­rönd, melyet tudvalevőleg a háton a málhabőrönd alatt hordanak és na­gyobb számú töltényesomag elhelye­zésére szolgál. Az eddig alkalmazásban levő ily bőröndök hátránya, hogy keze­lésük különösen a csomagok kiszedése a bőröndből, anélkül, hogy azt levennők, igen nehéz és kényelmetlen. Jelen találmány célja ezen hátrány megszüntetése. Ezen célból a minden oldalról zárt és csak alul nyitott bőrönd a tölténycsomagok számára leíelé ki­húzható tartállyal van ellátva, úgy hogy a mellső odalon nyitott vagy nyitható tartály kihúzása után a csomagok a mé­lyebb helyzet folytán a tartályból köny­­nyen és kényelmesen kiszedhetők. A tar­tály célszerűen fél magasságáig kihúz­ható, amely esetben a szokásos módon két sorban egymás fölött elrendezett csomagok közül a fölsők az alsókon nyugszanak, úgy hogy az alsó csomagok egyikének kiszedése után a fölötte levő saját súlya folytán utánasíílyed és ily­­kép a kiszedőnyílás elé jut. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező tölténybőrönd példakép vett foganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán a bőrönd keresztmetszete, zárt állapotban, a 2. ábrán hosszmetszetben, a 3. ábrán keresztmetszetben, nyitott ál­lapotban. Az (1) bőrönd külső oldalán szokásos módon a bőrönd hordására és rögzítésére való eszközökkel van ellátva. A (2) hur­kokon a derékszíját húzzuk át, a mellső (3) gombok segítségével a tölténybőrön­döt a málhabőröndre függesztjük a (4) kampók a bőröndnek a málhabőrönd tartószíjával való összekapcsolására szolgálnak; a középső (5) hurokba a bőrszalagot akasztjuk be, (6) a feszítő­heveder által képezett rugalmas alátét, míg a (7) hurkok csomagolószíjak fölvé­telére szolgálnak. A fölül és az oldalokon teljesen zárt és csak alul nyitott bőröndbe külön (8) tartály van betolva, mely a (9) töltény­­csomagokat. egymás fölött elrendezett sorokban tartalmazza. A tartály oldalt levő (10) hasítékos vezetékek útján úgy van az (1) bőrönd mentén vezetve, hogy csak fél magasságáig húzható ki. A tar­NYôMQMUBÀs I

Next

/
Thumbnails
Contents