76641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajófenékbevonat előállítására

Megjelent tí)20. ovi május íió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76641. szám. XV/a. OSZTÁLY. Eljárás hajófenék-bevonat előállítására. ARIÉ EDE KERESKEDŐ BECSBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 29-ike. Elsőbbsége 1914 május hó 23-ika. Rég idők óta a hajófenék-bevonatok lerakodást gátló hatását azáltal hozták létre, hogy a festékkötőszerbe szervetlen vagy szerves mérgeket kevertek. Ezek, n.’int azt a tapasztalat mutatta, az állati és növényi élősdicknek a hajótesthez való növését már embrionális állapotban gátol­ják meg. A festékrétegbe bezárt említett mérgek ölő hatása azonban, minthogy a bevonórétegnek teljesen ki kell száradnia, kifelé csak akkor juthat teljesen érvényre, ha a festék fölszíne a tengervíz kölcsönös behatása által lassú, rétegenként bekövet­kező vegyi szétbontást szenved, miáltal a festékanyagban beágyazott mérgek a valóságban teljesen érvényre juthatnak. Ezt a C*—Cl1 sor zsírsavainak vagy ezek alkálisóinak kötőszer vagy kötőszer­pótlék gyanánt való alkalmazása által ér­jük el. Az említett zsírsavak vagy azok alkálisóinak beágyazott mennyisége kü­lönböző és a kötöszer gyantatartalmával egyenes arányban és esetleges zsírtartal­mával fordított arányban áll és pedig úgy, hogy gyantában gazdag kötőszerek na­gyobb, gyantában szegény vagy gyanta­­mentes kötőszerek csekély mennyiségű a Cl1 sorhoz tartozó zsírsavakat vagy azok alkálisóit kívánják. Szabadalmi igény: Élj á r á s h a j óf e n é k -be vo n a t előállít á sara. azzal jellemezve, hogy kötőszer vagy kötőszerpótlék gyanánt a O—Cl1 sor zsírsavait vagy ezek alkalisóit alkal­mazzuk. Pallas nyomd», Budapagt. NYOM

Next

/
Thumbnails
Contents