76562. lajstromszámú szabadalom • Jelző és világító lőszer ellövésére való cső

Megjelent 1920. évi május hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76562. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Jelző és világító lőszer ellövésére való cső. BLANCKE GYULA SZOLG. KIV. SZÁZADOS [ BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 junius hó 6-ika. A jelen, találmány lent lévő gyújtózsi­nórral ellátott jelző- és világítólőszer el­lövésére való csőre vonatkozik. Az újdonság az, hogy az ellövőcső egy a földbe beverhető heggyel ellátott leme­zen lebillenthetően van megerősítve és oldalán nyílással van ellátva úgy, hogy lehetővé válik, hogy a lőszert alulról könnyen bevezethessük a lebillentett cső­be, mikor is a gyújtózsinór oldalt kinyú­lik és a cső rögzítése után, a lőszer ellö­­vése céljából, meggyújtható. Ezen beren­dezés folytán az ellövőcső kiszolgálása sötétségben, vagy nagy hidegben is gyor­san és nehézség nélkül végezhető. A cső­nek a lemezen való megerősítése (rögzí­tése) emellett különbözőképen történhe­tik azáltal, hogy az egyik oldalán csukló­pánt útján a tartólemezzel összekötött csövet másik oldalán szöges-, ill. ékzár ­ral, vagy lecsappanó zárral tartjuk fogva helyzetében. Ehelyett azonban bajonett­­zár is használható. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak különféle foganatosítási példáit tün­teti föl. Az 1—3. ábrákon látható foganatosí­tási példánál ékzár van alkalmazva. Az 1. ábra az ellövőcső függélyes met­szete, a 2. ábra oldalnézete, a 3. ábra keresztmetszete. Az (a) cső a (b) talpgyűrűvel van összekötve, mely a (c) füllel a (d) csukló­­szög körül forgatható. Utóbbi az (e) fülekben ül, melyek az (f) lemezen van­nak kiképezve. Ez a lemez egy a földbe beverhető (g) hegyet hord. A másik ol­dalon a (b) talpgyűrű a (h) fület hordja az (i) kúpalakú szög befogadására, mely az (f) lemez (k) fülein megy keresztül és az (a) cső záróhelyzetének biztosítá­sára való. Az (a) cső, ill. a (b) talpgyűrű alsó ré­szén oldalt, egy (m) nyílás van kiké­pezve, melyen az (o) jelző, ill. világító­­lőszer (n) gyújtózsinórját dugjuk keresz­tül. Az (i) szögnek a (p) gyűrű segélyével történő kihúzása után az (a) csövet a (d) csuklószög körül le lehet billenteni, mire az (o) töltényt dugjuk belé, melynek (n) gyújtózsinórja az (m) lyukból kiér. Az (a) cső lecsappantása után az (i) szög bedugásával a zárást létesítjük és az (o) töltény most ellőhető.

Next

/
Thumbnails
Contents