76561. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrpótlóanyag előállítására

Megjelent 1920. évi május hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI 1 SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76561. szám. Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás börpótlóanyag előállítására. ARNOLD EWALD KERESKEDŐ ÉS HEINEMANN LUDWIG MŰVEZETŐ ERFURTBAN. A bejelentés napja 1918 október hó 22-ike. Elsőbbsége 1918 junius hó 18-ika. A találmány tárgya eljárás bőrpótló­­anyag előállítására, melynek kivitelénél egész általánosságban úgy járunk el, hogy valamely alkalmas anyag, pl. papi­ros rétegeit cserezhető kötőanyaggal, pl. állati enyvvel telítjük, a rétegeket egy­másra rakjuk, megszárítjuk és végül pl. formaldehiddal és li igroszkópos klóri­­dokkal vagy más alkalmas cserzőanya­gokkal kezeljük. A jelen találmány célja oly cserezhető kötőanyag létesítése, melyben a cserzés­­hez szükséges, költségesebb alkatrész, pl. az állati enyv mennyisége az eddig szük­ségesnek vélt mennyiségnek csak tört ré­szét teszi. A találmány tárgyát képező eljárásnál annak ellenére, hogy a kötő­anyagban a cserezhető alkatrészek arány­­lagos mennyiségét csökkentjük, az. utóla­gos cserzés egyáltalában nem szenved, sőt oly terméket kapunk, mely az eddi­gieknél sokkalta, simulékonyabb és ezen tulajdonságát meg is tartja. A találmáhy tárgyát képező eljárás lé­nyege abban áll, hogy a cserezhető alkat­részhez, pl. állati enyvhez kátrányt adunk. Várakozás ellenére kitűnt, hogy a kátrány és pl. állati enyv keveréke nem csak hiánytalanul cserezhető, hanem az eddiginél simulékonyabb és homogénebb terméket is szolgáltat. A kátránynak a kötőanyaghoz való keverése az. előállítási eljárást lényegesen olcsóbbá teszi, mert a kátrány és a cserzőanyag, pl. az enyv ára közötti különbség jelenleg az 1:10 arányt túlhaladja. Egész általánosságban a ke­reskedelmi kátrányfajták alkalmasak, mimellett az eredmény természetesen a kátrány származása szerint többé vagy kevésbbé jó. Szabadalmi igény. Eljárás börpótlóanyag előállítására vala­mely alkalmas anyag (pl. papiros) ré­tegeinek cserezhető kötőanyaggal való telítése és az egymásra helyezett, réte­gek rákövetkező cserzése útján, azál­tal jellemezve, hogy a cserezhető kö­tőanyaghoz (pl. állati enyvhez) kát­rányt keverünk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents