76536. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőz- vagy gázturbináknak a hajtandó (fogyasztó) tengellyel való kapcsolására

Megjelent 1920. évi májuH hó 18«án. MAGYAR KIRÁLYI jW SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76536. szám. Vd/1. OSZTÁLY Berendezés gőz- vagy gázturbináknak a hajtandó (fogyasztó) tengellyel való kapcsolására. ERSTE BRÜNNER MASCHINENFABRIKS-GESELLSCHAFT CÉG BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1919 augusztus hó 12-ike. A jelen találmány tárgya gőz- vagy gázturbináknak a hajtandó (fogyasztó) tengellyel, pl. elektromos generátor vagy efféle tengelyével való kapcsolására szol­gáló berendezés. Gőz-, vagy gázturbinák dobrótorjának elektromos generátor vagy efféle tenge­lyével való kapcsolása eddig úgy történt, hogy a dobrótornak a turbina tokjából ki­nyúló tengelyére,' vagy egy második ten­­gelytámasztó-csapágy mögött, vagy pedig közvetlenül a tok tömítöszelencéje mögött, merev vagy rugalmas kapcsolófelet illesz­tettek, melyet közvetlenül a hajtandó ten­gelyen, pl. a dinamó tengelyén ülő, szin­tén merev vagy rugalmas kapcsolóféllel hoztak kapcsolatba. A turbina tengelyét tehát eddig mindig kivezették annak tokjából, ill. a tok utolsó tömítőszelencéjéből és azután vagy mere­ven, vagy rugalmasan kötötték össze a hajtandó tengellyel. Eltekintve az igen nagy szerkezeti hosszúságtól és annak szükségességétől, hogy igen nagy talplemezt használjanak a turbinánál, ez az építési mód még azzal a hátránnyal is jár, hogy ily módon a hajtandó tengely merevítésérö! nem lehet szó, úgy hogy a turbina kritikus fordulat­számai hátrányosan befolyásoltatnak. Mindezen hátrányokat elkerüljük a jelen találmánynak megfelelő kapcsolási beren­dezésnél. Ennek az a lényege, hogy a két ten­gely kapcsolása a turbinátokon belül, te­hát a tok utolsó tömítöszelencéje előtt történik és a kapcsolás helye közvetlenül a forgató nyomatéket létrehozó dobrótor­nak végére van helyezve, úgy hogy a hajtandó tengely jelentékeny merevitését érjük el a dobrótor nagy tehetetlenségi nyomatéka következtében és így módunk­ban van, hogy úgy befolyásoljuk a kri­tikus fordulatszámokat, hogy ezek lehető­leg távol legyenek az üzem számára vá­lasztott fordulatszámtól. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra a kapcsolásnak jelenleg szokásos módjait nézetben mutatja, míg a 3. ábra a talál­mánynak megfelelő kapcsolási berendezés egy foganatosítási példáját tünteti föl hosszmetszetben. Mint az 1. és 2. ábrán látható, a kap­csolásnak eddig ismert módjainál az (a) erőgéptengely a (c) gőz- vagy gáztur­bina tokjának utolsó (b) tömítöszelencé-

Next

/
Thumbnails
Contents