76502. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt kábelcsövek explóziós mótorokhoz

(m) induktortól illetve az (a) akkumulátortól a (ki, k3, k5 és k7) illetve (k2, k4, k6 és k8) gyújtógyertyákhoz. A hornyolt kábelcsőkombináció a föltünte­tett fogánatosítási példában szigetelő anyag­ból való hornyokkal ellátott két egyes csőből van alkotva. Az egyik (b) hornyolt kábelcső (3., 4,, 5. és 6. ábrák) derékszögalakúan meg­hajlított idomdarab, mely lépcsősen van ki­képezve. Ezen idomdarab négy horonnyal van ellátva. A hornyok mélysége a beágya­zandó gyújtókábelek átmérőjének felel meg, illetve annál valamivel nagyobb. Hasonló méretű a hornyok szélessége. Az idomdarab lépcsős kiképzése olyan, hogy minden gyújtó­gyertya előtt egy-egy lépcsőfok végződik úgy, hogy az első gyújtókábel az (m) induk­tortól a horonyban ágyazva a horony végéig vezet és a horony végénél szögalakúan meg­hajlítva a gyújtógyertya felé halad. Ily módon a gyújtókábel a gyújtógyertya közelében lévő pontig a horonyba teljesen be van ágyazva. A (b) idomdarab második lépcsőfoka a má­sodik gyújtógyertyáig vezet úgy, hogy a kábel az idomdarabot ugyancsak a második gyújtógyertya közelében hagyja el és így tovább. A (b) idomdarabra az ugyancsak szögala­kúan meghajlított, szigetelőanyagból való (d) födőlemez van fektetve. Ezen (d) födőlemez a (b) idomdarabhoz hasonló lépcsőzetes alakot mutat, csakhogy a lépes őzet az említett idom­darabéhoz képest kissé el van tolva. A (d) betét másik oldalán a gyújtókábeleket föl­vevő, hornyokkal ellátott másik (e) szigetelő­rész van elrendezve (4., 5., 6. és 7. ábrák). Ezen utóbbi részben a gyújtókábeleket föl­vevő hornyok az (a) akkumulátor elhelyezé­sének megfelelően lefelé vannak görbítve. A gyújtókábelek ezen idomdarabban ismét ak­ként vannak elrendezve, hogy azok az (a) akkumulátortól az idom darab bán ágyazva az egyes gyújtógyertyákhoz vezetnek. Magától értetődik, hogy a hornyolt kábel­csövek alakításának az áramforrások elhelye­zéséhez kell alkalmazkodnia; a rajz csupán egyikét mutatja a lehetséges foganatosítási alakoknak. Ahol csak egyetlen gyújtókészülék van alkalmazva, ott csak egyetlen hornyolt kábelcsövet rendezünk el. Viszont ahol két gyújtókészülék'van, ott a föltüntetett elren­dezéshez hasonlóan két hornyolt kábelcsövet alkalmazhatunk. .Ugyanezen; célból eljárha­tunk azonban akként is, hogy kétszer annyi horonnyal ellátott egyetlen hornyolt kábel­csövet, avagy 'félannyi horonnyal ellátott oly kábelcsövet alkalmazunk,'melynél a hor­nyok oly mélyek, hogy egy-egy henger szá­mára egy-egy horonyban két-két gyújtókábel fér el. A találmány lényege tehát abban van, hogy a gyújtókábelek szigetelőtestbe vannak be­ágyazva, mely szigetelőtest akként van ki­képezve, hogy a kábelek az áramforrástól a gyújtógyertyáig lényegileg egész hosszukban horonyban fekszenek. A horony esetleg zárt is lehet úgy, hogy a gyújtókábeleket zárt csatornákba húzzuk be. Szab adui mi igény. Kábelcsövek szigetelő anyagból, exploziós motorokhoz (különösen automobilok és légi járművek motorjaihoz), jellemezve azáltal, hogy ezen csövekben az egyes gyújtókábelek hornyokban vannak be­ágyazva úgy, hogy a kábelek (azon, cse­kély hosszúságú részek kivételével, me­lyek a kapcsoló-kontaktustól szabadon a kábelcsőig vezetnek) egész hosszukban biztos tartásban részesülnek és semmiféle fémes alkatrésszel se jussanak érintke­zésbe. (I rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest iwomdw

Next

/
Thumbnails
Contents