76483. lajstromszámú szabadalom • Eljárás késpengéknek több részből való előállítására

Megjelent 1920. évi május üó 10-én. MAGYAR KTRÁLYI SZABAD ALM F HlVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76483. ¡szám. XVI/d. OSZTÁLY Eljárás késpengéknek több részből való előállítására. DR EBNEK HERBERT IPAROS WIENBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 13-ika. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 23-ika, Késpengék gyártásánál eddig tudvale­vőleg úgy jártak el, hogy kézzel vagy gépi úton megfelelő acéldarabot készítet­tek es ennek ezután megfelelő utólagos munkálatokkal a kívánt alakot adták. Ez az eljárás aránylag igen költséges, mert a penge kovácsolása és köszörülése sok időt vesz igénybe és ezenkívül az egész kovácsolt darabnak értékes anyagból való előállítását teszi szükségessé. A találmány tárgyával ezen hátrányok elkerültetnek. A kések alkalmazása szempontjából csak az lényeges, hogy a munkadarab azon része, mely később a kés élét ké­pezi, kiváló minőségű vágó- vagy szer­számacélból álljon, míg a kés többi része anélkül, hogy ez használhatóságának ro­vására menne, silányabb minőségű anyag­ból készülhet. Ezáltal azonban az előállí­tási költségek lényeges csökkentését ér­hetjük el, mert a késnek az élt ké­pezi) része az egyéb részeknél sokkal kisebb, minthogy a kés hátát már a szük­séges ellenállóképesség elérésére erősen vastagítani kell és ezenkívül a kés hátába jelentékeny nagyságú anyagrésznek kell csap vagy szár alakjában benyúlnia. A találmány értelmében csak a kés élét készítjük kiváló minőségű acélból, míg a kés többi részét olcsó acélból, sőt vasból is állíthatjuk elő. A kés előállításánál következőkép já­runk el: Jő minőségű 0.75 mm. vagy ennél na­gyobb vastagságú acélbádogból sávot csakozunk ki, mely a kés élét képezi és alak, hossz és szélesség tekintetében az előállítandó késnek felel meg. A kés háta számára 2—3. mm. vastagságú olcsó acél­ból vagy vasbádogból 0.5—2 cm. széles sávot készítünk, melynek hossza a kés és a szár együttes hosszával egyezik. Ezen­kívül vékony vasbádogból két vagy több kis lemezkét csákozunk ki, melyek a nyél megerősítését teszik lehetővé. A mellékelt rajzon a kés egyes részei vázlatosan vannak föltüntetve. A rajzon (A)-val a kés éle, (B)-vel a kés háta és (C, Cl /-el a késnek a nyélben való megerősítésére szolgáló lemezkék vannak jelölve. A (B) bádogsávnak az (A) éllel vaió összekötését azok hossza mentén vagy elektromos pont-, illetve varrathegesz­téssel vagy autogén hegesztéssel végez­zük. Mindezen eljárásoknál folytonos he­­gesztővarrat képződik, mely a két részt I NYOMDAHIBA^

Next

/
Thumbnails
Contents