76461. lajstromszámú szabadalom • Egy rúdból hajlított vezető elektromos gépek számára

Megjelent 1920. évi április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIBÁS 76461. szám. VIIIg. OSZTÁLY. Egy rúdból hajlított vezető elektromos gépek számára. BERGMANN ELEKTRICITÄTSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentél napja 1918 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1917 november hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát elektromos gépek számára való oly tekercselések képezik, amelyeknél az egyes CvSavarnla­tok megfelelő hajlítás útján egy rúdból készülnek. A találmányt a mellékelt rajz kapcsán az alábbi leírás magyarázza meg. Az 1. ábra példaképen az ilyen teker­cselések edd igeié szokásos foganatosítási alakját mutatja. A vezetőrúd keskenyebb oldala körül van meghajlítva és teljes (a,) vastagsága van a hajlítás helyén. Ennek következtében nem szabad a belső görbületi sugarat túlságosan kicsinynek venni, mivel külömben a rúd másik ol­dala berepedne, vagy pedig belső oldala kidudorodnék. Ezáltal azonban a teker­cselés sugár irányában túlságosan kinyú­lik, ami sok esetben, amikor a helyet a leggazdaságosabban ’kell kihasználnunk, igen hátrányos. A 2. ábra ugyanazon tekercselést a ta­lálmány alkalmazása mellett tünteti föl. A rúd vastagsága eszerint a hajlítás he­lyén (a2) méretre van lecsökkentve úgy, hogy lehetségessé válik, hogy a rúd két szárát egyszeri hajlítással teljesen össze­hajlítsuk, anélkül, hogy a meghajlí­­tás helyén a sugárirányú vastagságot megnövelnek. A tekercselésnek sugár­irányú vastagsága tehát a belső görbületi kör átmérőjével lesz kisebb, mint az 1. ábrában és a rúd kettős vastagságával egyenlő. A tekercselés mechanikai szi­lárdságát is növeljük, mivel a fölső ré­teg az alsót megfekszi. Természetes, hogy a találmány nem­csak a rajzon föltüntetett tekercselésekre szorítkozik, hanem más esetekben is al­kalmazható. Az sem szükséges, hogy a rúd vastagságának a meghajlítás helyén való lecsökkentése a rajzon megadott alakban történjék. Lényeges csak az, hogy a vastagság a meghajlítás helyén tényleg csökkentessék és ily módon a ta­lálmány céljának elérését lehetővé tegye. A rúd vastagságának a hajlítás helyén való lecsökkentését célszerűen csákózás útján eszközölhetjük. Szabadalmi igény. elektromos gépek számára, jellemezve azáltal, hogy a rúd vastagsága a meghajlítás helyén csökkentve van. Egy rúdból hajlított vezető (1 rajzlap melléklettel.; Pallas nyomda, Bndaptet. NYöi

Next

/
Thumbnails
Contents