76404. lajstromszámú szabadalom • Személyszállító kocsi vasutak, omnibuszjáratok és más hasonlók számára

Megjelent 1920. évi április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LETRAS 76404. szám. V/b. OSZTÁLY. Személyszállítókocsi vasutak, omnibuszjáratok és más hasonlók számára. FLAMM DÁNIEL RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 12-ike. A találmány tárgya személyszállító­kocsi vasutak, omnibusz járatok és más hasonlók számára, mely az ismeretes ko­­csitipusokkal szemben alapterületének célszerűbb kihasználási módja, valamint nagyobb befogadóképessége által tűnik ki. A találmány szerinti személyszállító­kocsi mindenféle vasút üzemében föl­használható, alkalmazása azonban mégis főként városi közúti vasutaknál és omni­buszjáratoknál jön elsősorban tekintetbe. A. városi közúti vasutak erős túlterhe­lése ma mindenütt észlelt jelenség, mely­nek következménye a le- és fölszállásnál mutatkozó nagy rendetlenség és az ennek nyomában járó gyakori utasszerencsét­lenségek; a vasúttársaságokra ez az álla­pot azzal a hátránnyal jár, hogy nagyon sokan ingyen utaznak, ami a vasútnak tekintélyes jövedelemcsökkenést okoz. A jelen találmányra az a meggondolás vezetett, hogy úgy a veszélyes tolongás és a balesetek elkerülése, mint az ingyen­utazás megakadályozása csak azáltal ér­hető el biztosan, ha az utasok elhelyezke­dését és helyváltozását a kocsi belsejében szabályozni és áttekinthetővé tenni tud­juk. A találmány olyan kocsikból indul ki, melyek belsejében padok, székek és más hasonlók elrendezve nincsenek, és melyeknél az ajtónyílás a kocsi hosszfa­lában a le- és fölszállás céljaira ketté van osztva; a találmány alkalmazására to­vábbá főként csak olyan kocsitipusok jönnek tekintetbe, melyeknek az utasok részére is hozzáférhető perionjuk nin­csen, és a kocsivezető és segédkészülékei egy zárt fülkében vannak elhelyezve. Föl van tételezve továbbá a kocsiban két, egymással diametrálisan elrendezett aj­tónyílás, melyek közül célszerűen csak az egyik, pl. az, amelyik a menetirányban hátul, a megállóhelyoldal felé esik, van nyitva. A találmány értelmében a kocsiszek­rénynek, mintegy hosszközépvonalában egy hosszúkás keskeny, zárt kezelési tér van elrendezve a jegy kezeléssel megbí­zott vasúti közegek részére. Egy további jellegzetessége a találmánynak, hogy az ajtónyílás kettéosztásának helye és a zárt kezelési tér között egy kiemelhető válasz­fal van elhelyezve. A kocsinak ilymódon való kiképezése a forgalom lebonyolítá­sánál igen lényeges előnyökkel jár. A hosszú, folyosószerű elkerített kezelési térben tartózkodó kalauznak módjában áll akadály nélkül és gyorsan a kocsi I NYöMDAHIBAs

Next

/
Thumbnails
Contents