76392. lajstromszámú szabadalom • Görkorcsolyacipő

Megjelent 1920. évi április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 76392. szám. l/b. OSZTÁLY. Járófölülettel ellátott görkorcsolya-cipő. ROCK EMIL FOGTECHNIKUS SCHWARZBURG-RUDOLFSTADTBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 22-ike. Jelen találmány tárgya ama ismeretes görkorcsolya-cipőkre vonatkozik, melyeknél a cipővel járófölület van kényszermozgásúan összekötve. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­kép vett kiviteli alakjában van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a görkorcsolya-cipő hosszmet­szete, a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint, végül a 3. ábra a futófölület fölülnézete. Az alsó oldalán kerekekkel fölszerelt cipő oldalán fogantyús emelő segélyével elforgat­ható két csuklós parallelogramm van fölfüg­gesztve, melyek alsó végeiken a járó fölü­letet viselik. A célszerűen acélból készült járófölület a cipő görkerekei számára át­törésekkel van ellátva és kampók vagy efélék segélyével megerősíthető nemez-, bőr­vagy gummitalppal vonható be. A fogantyúnak az egyik vagy másik irány­ban való elforgatásával a járófölület a gör­kerekek alá vagy fölé hozható, miáltal járó­fölületével vagy pedig görkerekeivel hasz­nálható cipő keletkezik. Szabadalmi igények. 1. Járófölülettel ellátott görkorcsolyacipő, azáltal jellemezve, hogy a cipő oldalán fogantyús emelő segélyével elforgatható, alsó végükön a járófölületet viselő csuk­lós parallelogrammok vannak fölfüg­gesztve. 2. Az 1. igényben védett görkorcsolyacipő foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a járófölület a görkerekek átbocsá­tására áttörésekkel van ellátva. (1 rajzlap mellékletül.) Pallas nyomda, Budapaat.

Next

/
Thumbnails
Contents