76383. lajstromszámú szabadalom • Riasztókészülék

Megjelent 1930. évi május hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZARADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76383. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Riasztókészülék. EPSTEIN ZSIGMOND KERESKEDŐ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1918 október hó 16-ika. A találmány tárgya riasztókészülék, melynél húzóhatás útján egy vagy több szikrát hozunk. létre és lőportöltetre vi­szünk át, melyet a szikra durranás kivál­tása mellett meggyújt. A találmány lényege abban áll, hogy a lőportöltetben dörzsfölület és utóbbi men­tén súrlódva elmozgatható gyújtótest van elrendezve, mely a lőportöltetből kinyúló zsinór végén van megerősítve. Ha a lőpor­töltet tartóját mozgatható részhez, pl. ajtó- vagy ablakszárnyhoz, a zsinór végét pedig mozdulatlan testhez, pl. az ajtó­vagy ablakkerethez erősítjük, akkor a mozgatható rész elmozdulásánál a gyujtó­test a dörzsfölület mentén mozog, szikra képződik és a lőportöltet durranással elég. A készülék tehát különösen betörés elleni védelemre alkalmas. A lőportöltet tartója emellett az ajtó vagy az ablak belső részén van megerő­sítve, úgy hogy a riasztókészülék kívül­ről nem látható, mert az egyedüli kifelé hatoló részt a rövid zsinór képezi, mely azonban: nem tűnik föl. A lőportöltet tar­tóját azonban az ajtó, az ablak, az ablak­tábla stb. külön részén is elrendezhetjük és burkolat útján elfödhetjük vagy fölis­mer hetetlenné tehetjük. Ezen célból a lő­port tartalmazó tokot a helyiségek külső részén rendszerint alkalmazott tárgyak, pl. névjegy, palatábla, elektromos csengő csészéje, vagy más oly tárgyak alatt el­rejtetten rendezzük el, melyek a lakó ne­vét jelzik, vagy távollétében közlések át­adását teszik lehetővé, vagy a lakókhoz értesítéseket juttatnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának oly foganatosítási alakját mutatja, mely lakott helyiség biztosítása céljából elő­nyösen az ajtó belső részén van elren­dezve. Az 1. ábrán a készülék maga keresztmet­szetben és a 2. ábrán hosszmetszetben van föltün­tetve, míg a 3. és 4. ábrán a készüléket a használat helyén nézetben és keresztmetszetben szemléltettük. A készüléknek a rajzon ábrázolt máso­dik foganatosítási alakja a készüléket el­födő tárggyal és pedig névjeggyel kap­csolatban, az 5. ábrán nézetben és a 6. ábrán a készüléken, valamint az al­kalmazás helyén át vett keresztmetszet­ben van föltüntetve. A riasztókészülék (a) tokjában vagy más alkalmas, kéregpapirból, bádogból stb. készült (al) fenéklappal ellátott tar-

Next

/
Thumbnails
Contents