76362. lajstromszámú szabadalom • Szövetből készült ernyőtok és szövet előállítására

Megjelent 1920. éri április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYI J|jp| SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76862. azám. VI/b. OSZTÁLY. Szövetből készült ernyőtok és szövet annak előállítására. BRAUN JULIUS GYÁROS LÜTTRINGHAUSENBEN. & bejelentés napja 1915 májú* hó 5-ike. Az eddig ismeretes szövetből készült ernyőtokoknál a láncfonalak hosszirány­ban, míg a vetülékfonalak harántirány­ban futnak és ezen oknál fogva az ernyő­tök egy irányban sem tágítható. A találmány tárgya szövetből készült új ernyőtök, melynél a lánc- és vetülék­fonalak a hosszirányra vonatkoztatva diagonális irányban futnak úgy, hogy ezen ernyőtok nemcsak haránt- hanem hosszirányban is tágítható, miáltal a tok különböző nagyságú ernyők részére hasz­nálható. Ezen tok további előnye, hogy tartósabb, mint az eddig ismeretes tokok és hogy különösen a tok alsó részén al­kalmazott szorítógyűrű oly gyakran le nem szakad, minthogy a lánc- és vetülék­fonalak a szorítógyűrűben szorosan össze vannak tartva. A tok előállítására szolgáló szövet elő­nyösen duplán dolgozott szövetből áll, melynek két rétege a hosszirányra vonat­koztatva ferdén futó szalagok alakjában van összeszőve úgy, hogy ha a szövetet ezen szalagok mentén átvágjuk, oly töm­lőket kapunk, melyek egyenként diago­nális irányú lánc- ós vetülékfonalakkal ellátott tokokat szolgáltatnak. A rajzon a találmány tárgya van föl­tüntetve. Az 1. ábra az ernyőtok nézete. A 2. és 3. ábra a tok előállítására szolgáló szövet nézete és keresztmetszete. Az ernyőtok előállítására szolgáló (a) szövet dupla szövet gyanánt van kiké­szítve, melynek két rétege a (b) szalag­ban van egyesítve. Ezen (b) szalagok a szövet hosszirányához képest ferde irány­ban futnak és váltakozva jobbra és balra párosan divergálnak. Emellett a szövet szélessége, valamint a (b) szalagok egy­mástóli távolsága olykép van megszabva, hogy ha a szövetet ezen (b) szalagok mentén átvágjuk oly nagy kúpalakú töm­lőket kapunk, melyek egy ernyőtok elő­állítására szükségesek, mimellett a lánc-és vetülékfonalak ezen tömlőkben egy­mást keresztezik. Ezen tömlők kikészítése után a (h) szorítógyűrűt és (i) zárt erősítünk a töm­lőre, és ezután az ernyőtök forgalomba hozható. Szabadalmi igény. Szövetből készült ernyőtok, melynél a a szövet lánc- és vetülékfonalai a tok

Next

/
Thumbnails
Contents