76283. lajstromszámú szabadalom • Ládaizzító kemence egymásmögött fekvő kamrákkal

Megjelent 1930. évi április hó 13-án. MAGYAR KIRÁLYI |||p SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76283. szám. II/c. OSZTÁLY. Ládaizzító kemence egymás mögött fekvő kamrákkal. EICKWORT & STURM G. M. B. H. CÉG DORTMUNDBAN. A 73880. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 február hó 12-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 4-ike. 2. ábra ugyancsak fölülnézete és a 3. ábra a hosszmetszet egy része. Az (a) kemencecsatornába, melyben hosszirányban a (b) kocsik szaladnak vé­gig és amelyben ezzel ellenkező irányban a fűtőgázok áramlanak keresztül, a há­rom mozgatható (c, d, e) lemez van el­rendezve. A (d) és (e) lemezek függőle­ges (f) tengelyek körül lengenek ki és (g) rugók hatása alatt állanak, a (c) lemez pedig a vízszintes (h) tengely körül len­dül ki, melyre még az (i) súly van ráerő­sítve. A három (c, d, e) lemez az (a) csa­tornában a (b) kocsi profilját hagyja sza­badon úgy, hogy a kocsi az egyes kamrá­kon akadálytalanul keresztül mehet, ha pontosan a középen halad és alakja a hő behatására nem változott. Egyébként a kocsi az egyik vagy másik lemezbe ütkö­zik, amikor is utóbbi kitér úgy, hogy a kocsi keresztülhaladásában nincsen aka­dályozva.. Minthogy a lemezek önműkö­dően visszatérnek nyugalmi helyzetükbe, A találmány értelmében a törzsszaba­dalomban védett ládaizzítókemencén azt a. javítást eszközöltük, hogy a behornyo­lások, melyek a kemencecsatomában az egymásmögött fekvő kamrákat alkotják, mozgathatóan elrendezett lemezekből vannak kiképezve. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy az egyes kamrák jó elzá­rása dacára akkor is rendszeres üzemet létesíthetünk, ha a kocsik nem pontosan a középen állanak vagy hogy, amint gyakran megtörténik, a tűz állandó be­hatása folytán be vannak ékelődve. A mozgatható behornyolások célsze­rűen három lemezből képeztetnek, melyek a kocsik ütközésénél kitérhetnek és rúgó-, vagy súlyhatás által vitetnek vissza nyu­galmi helyzetükbe. A csatolt rajzon a találmány tárgya példaképen vett kiviteli alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a kemence keresztmetszete, a

Next

/
Thumbnails
Contents