76222. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostanyagok előállítására fakéregből

Meg-jelent 1930. évi április lió 13-án. MAGYAR KIRÁLYI TOSg SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76222. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás rostanyagok előállítására fakéregből. AMBRÓZY TIVADAR ANDRÁS TECHNIKUS KINORÁNYBAN (NYITRAMEGYE). A bejelentés napja 1918 szeptember hó 30-ika. A találmány mindenfajta rostanyag elő­állítását célozza kérgéből a nyirfakéreg kivételével és aBban áll, hogy^aikálmas^műveletekkel a kérgek háncsrostjait a fás részektől és a kéregben levő inkriiszlál0_-anyagoktól megszabadítjuk. Az eljárást a következőkben ismertet­jük. A kérget mindenekelőtt kendertörőgé­pekhez hasonló, pl. a kétkúpos kendertörő­gépen törjük és ily módon a kéregháncsot rövid fás részektől különválasztjuk. A háncsot azután közönséges hőmérsékletű áztatófiirdőbe tesszük, ahol az kb. két na­pig marad. Ezen idő eltelte után a fürdő hőmérsékletét kb. 60°-ig növeljük és kb. 12 órán át ezen a hőmérsékleten tartjuk. Ezalatt a háncsból a benne levő oldható anyagok, mint pl. a kéreg származása szerint tannin, gyanta, terpentin stb. rész­ben kioldódik. Ha ezen anyagokat tisztább rostok előállítása végett lehetőleg tökéle­tesen el akarjuk távolítani, úgy az áztatott rostot híg, pl. 0.5—1%-os alkálioldattal, melyhez nátriumperborátot adhatunk né­hány órán át nyomás alatt főzzük, ame­lyet célszerűen kb. 5 atm.-ig növelünk. Az áztatott és esetleg főzött háncsot most már alapos mosásnak vetjük alá, az­után centrifugáljuk, megszárítjuk és verő­gépben kezeljük, amely a rostot véglege­sen kikészíti. Az ily módon előállított rostokat a ki­indulási anyag minősége és a földolgozás fokozata szerint a legkülönbözőbb célokra használhatjuk föl. így pl. készíthetünk be­lőle kárpitosok, nyergesek számára való töltőanyagot, kötszervattát és fonás, ill. szövés útján fonalakra, kötelekre, kötöző­fonalakra, zsákszövetekre stb. dolgozhat­juk föl azokat. Szabadalmi igények. 1. Eljárás rostanyagok előállítására fakér­gekből, jellemezve azáltal, hogy a kü­lönféle fakérgeket a nyirfakéreg kivé­telével, mechanikai kezelés és áztatás

Next

/
Thumbnails
Contents