76212. lajstromszámú szabadalom • Tömör faabroncs és eljárás annak előállítására

alegjelem 1 i)20. évi március hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76212. szám. XX/a. OSZTÁLY. Tömör faabroncs és eljárás annak előállítására. FRANZ WRBKA & SOHN RÁDERFABRIK CÉG BÉCSBEN. A 74718. sz. törzeszibadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 november hó 2i-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 20-ika. A jelen találmány tárgya a 74718 sz. törzsszabadalomban (Iktatószám 13012— 1917.) védett tömör faabroncs javítására vonatkozik és pedig főleg annak további kiképzésére, mely az abroncs élettartamát növeli és annak rugalmas ágyazását teszi lehetővé. A mellékelt rajz 1—3. ábrája az újítás szerinti futóabroncs foganatosítási alak­ját részben metszett oldalnézetben és az 1. ábra A—A és B—B vonalak szerinti keresztmetszetben szemlélteti. Ahelyett, hogy az egyes faszegmense­ket a törzsszabadalomban ismertetett mó­don U-alakú keresztmetszetű abroncsba szorítanók be, a jelen találmány szerint, kettős T-alakú keresztmetszetű abroncsot alkalmazunk oly módon, hogy az egy fel­es egy lefelé irányuló nyilt csatornát alkot. A fölfelé irányuló csatornába a törzis­szabadalomban ismertetett módon úgy helyezzük be az egyes faszegmenseket, hogy azok betűlapja alkotja a kerék futó­fölületét. A faszegmensek kopásának megakadályozására azokba sugárirányú, megfelelően elosztott vaspeckeket verünk be; ugyanezt a célt szolgálják a faszeg­mensek mindkét oldalán közvetlenül a kettős T-va® szárainak külső élein elren­dezett (a) vasabroncsok is. Hogy az ekként kiképezett abroncsot rugalmassá tegyük, nem közvetlenül köt­jük össze a küllőkkel, hanem ezekre még fölfelé irányuló (m) koszorút is erősí­tünk és ezen koszorú és a (h) faszegmen­seket hordó (n) abroncs között, ismert módon, a kerület mentén szimetrikusan bizonyos számú (o) gumiütközőt helye­zünk el, mely ütközőket részben az (m) abroncs kifelé nyitott csatornája, részben ptdig az (n) külső abroncsnak a tengely felé nyitott csatornája fog körül és me­lyeket távolságtartók egymástól egyenlő távolságban tartanak; az (o) tuskók ván­dorlásának megakadályozása céljából mindkét csatorna fenékfölületén (c) lécek lehetnek beszögecselve. A szemléltetett foganatosítási alaknál a vázolt távolságtartók négy (d) vezető­rúdból állnak, melyek rhombus alakjában vannak csuklószerűen egymáshoz kap­csolva, melyeknek a kerék kerületének irányába eső tetőpontjai az (s) sarúk közr­| vetítésével az (o) tuskókra, sugárirányú

Next

/
Thumbnails
Contents